спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Постачання програмної продукції: особливості оподаткування ПДВ

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Скорочення:
ПДВ – податок на додану вартість;
ПП – програмна продукція

Інформація в суспільстві і процесах господарювання стала основним ресурсом економічного зростання.

І фраза «хто володіє інформацією – той володіє світом» дійсно правдива. Саме тому для розвитку ІТ-сектору більшість країн створюють максимально сприятливі умови, в тому числі, за рахунок спеціальних податкових режимів.

Одним з таких інструментів в Україні є пільгові умови обкладання податком на додану вартість (ПДВ).

Операції постачанні програмної продукції можуть:

 • оподатковуватися за ставкою 20%;
 • бути звільнені від ПДВ;
 • не бути об’єктами оподаткування ПДВ.

Давайте розберемося з цими питаннями докладніше.

Звільнення від ПДВ при постачанні програмного продукту – явище тимчасове

Постачання програмного продукту в Україні звільняється від оподаткування ПДВ. Це багатьом відомо. Але, скільки б ми не перечитували Розділ V Податкового Кодексу «Податок на додану вартість», ми цієї норми не знайдемо, бо звільнення не є постійним.

Законодавець визначив, що це тимчасова дія: з 1 січня 2013 до 1 січня 2023 року. Тому посилання на цю пільгу можна знайти в Перехідних Положеннях Податкового Кодексу України п. 26-1 (далі чекаємо «Дію-Сіті»).

Що вважається програмною продукцією?

Визначення програмна продукція міститься в двох законодавчих актах:

 1. Закон «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ;
 2. Податковий Кодекс України.

Оскільки тема – ПДВ, то нас буде цікавити саме позиція ПКУ.

програмна продукція

Чи всі операції з постачання програмної продукції є пільговими?

З приводу цього питання податкова озвучила свою позицію ще в 2013 році в Узагальнюючій податковій консультації 536.

Згідно цій позиції, для звільнення операції від ПДВ потрібно, щоб права на програмну продукцію передавалися від постачальника (виконавця) покупцю (замовнику).

І тут треба чітко розрізняти дві ситуації.

 1. Майнові права в процесі створення програмної продукції можуть виникнути у виконавця з подальшою передачею їх замовнику по закінченні робіт. В цьому випадку операція звільняється від ПДВ.
 2. Якщо за умовами договору права власності одразу набуває замовник, податкової пільги у вигляді звільнення від ПДВ немає. Всю операцію слід оподатковувати за ставкою 20%.

В 2020 році ця позиція знов знайшла своє відображення в узагальнюючій податковій консультації 842 від 31.12.2020р.:

«якщо немає переходу права власності, звільнення від ПДВ немає».

Тобто, хочеш пільгу – складай договір правильно. Предмет договору повинен відповідати операціям з постачання програмної продукції за визначенням п.26-1.

Мова йде про операції, місце постачання яких – митна територія України, а постачальником програмної продукції є платник ПДВ.

Чи звільняються від ПДВ операції зі створення програмної продукції, якщо вони є складовою обладнання?

Часто буває так, що програмний продукт є частиною обладнання. В цьому випадку, якщо спеціалізований технічний пристрій продається з «уже вбудованим» програмним забезпеченням, права на звільнення від ПДВ не виникає.

Для отримання права на пільгу потрібно, щоб в договорі ціна програмного забезпечення була визначена окремо від ціни обладнання.

Про це прямо вказує наказ Мінфіну 842 від 31.12.2020, який також має статус узагальнюючої податкової консультації.

«Вхідний» ПДВ при операціях з постачання програмної продукції

Операції з постачання програмної продукції є, зазвичай, звільненими від ПДВ. Але в ході робіт з комп’ютерного програмування можуть бути отримані товари або роботи з ПДВ, тобто виділяється «вхідний» ПДВ.

Згідно з п. 198.5 ПКУ, в цьому випадку потрібно нарахувати умовні податкові зобов’язання та зареєструвати зведену податкову накладну.

Приклад:

У жовтні 2021 року підприємство ТОВ «ІТ-Комфорт» здійснювало виключно операції з постачання програмної продукції. Підприємство є платником ПДВ. Операція здійснена на митній території України.

Протягом місяця для ведення господарської діяльності:

 • придбані офісні меблі на суму 60000 грн (в тому числі ПДВ);
 • отримані послуги охорони на суму 12000 (в тому числі ПДВ);
 • нарахована оплата за комунальні послуги за місяць 9000 грн (в тому числі ПДВ).
Найменування Сума без ПДВ, грн. Сума ПДВ, грн. Разом, грн.
придбано офісні меблі 50000 10000 60000
отримано послуги охорони 10000 2000 12000
отримано комунальні послуги 7500 1500 9000
Разом 67500 13500 81000

На суму 13500 грн потрібно зареєструвати податкову накладну.

Якщо підприємство протягом звітного періоду здійснювало також і операції, які оподатковуються за ставкою 20%, потрібно буде зробити пропорційний розподіл «вхідного» ПДВ.

Відносини з нерезидентами стосовно постачання програмної продукції

Розберемо декілька видів операцій.

Програмна продукція може бути реалізована як резиденту, так і нерезиденту

В першому випадку ми маємо або 20% ПДВ, або звільнення від ПДВ.

В другому випадку ніякого звільнення немає – є постачання за межами митної території України. Тому це «не об’єкт оподаткування». Про це свідчить ПКУ (п 186,3), а також індивідуальні податкові консультації. Наприклад, №3390/ІПК/99-00-05-06-02-06, та консультації в системі ЗІР в категоріх 101.05.

Придбання програмної продукції у нерезидента

Податкових наслідків не виникає взагалі.

Хоча, на перший погляд, маємо «постачання на території України», і за загальними правилами ці операції потрібно оподатковувати. Але на цю тему є декілька податкових роз’яснень, в тому числі, узагальнена податкова консультація №536 від 07.10.2013.

На питання «чи оподатковуються операції постачання від нерезидента резиденту на митну територію України та від резидента нерезиденту» відповідь була:

«ні, не оподатковуються».

Коротко і ясно, навіть не характерно для такого роду відповідей. Надалі були індивідуальні податкові консультації на цю ж тему: від 20.02.2021 № 478/ІПК/99-00-21-03-02-06; від 21.07.2021 № 2853/ІПК/99-00-21-03-02-06. Причому, в останній є більш детальна конкретизація: складати податкові накладні не потрібно.

Таким чином, при придбанні програмної продукції у нерезидента:

 • податкову накладну не складаємо;
 • в декларації з ПДВ операція з придбання не відображається.

І, взагалі, податкові наслідки у нас, як у отримувача, не виникають.

Оформлення податкових накладних на постачання програмної продукції

Програмна продукція за умови її постачання платником ПДВ на митній території України з позиції ПКУ – це товар. А якщо так, то він є об’єктом оподаткування.

Так, має місце звільнення від ПДВ, але все одно – це об’єкт оподаткування, тому існують зобов’язання відображати ці операції в податкових накладних та в податковій декларації.

Розглянемо порядок заповнення документів.

Приклад:

ТОВ «ІТ-Комфорт» в жовтні 2021 року здійснило постачання програмної продукції «Бізнес-процес – Логістика» на суму 240000 грн. Замовник є платником ПДВ.

Титульна частина буде виглядати наступним чином:

Ця накладна не є зведеною, надається покупцю, тому тільки одна позначка «Х».

Для заповнення табличної частини слід мати додаткові дані:

 • в полі 3.1. код товару згідно з УКТЗЕД слід поставити «00502»; це умовний код, який визначила Податкова для цих операцій;
 • в полі 4 обираємо умов.шт.;
 • код ставки 903 – це означає, що є пільга;
 • код пільги 14060495 згідно з довідником податкових пільг станом на 01.10.2021.

Таблична частина податкової накладної буде мати вигляд:

чи оподатковується пдв програмне забезпечення

Податкова звітність з ПДВ при постачанні програмної продукції

Формування податкової декларації за наявністю операцій звільнених від ПДВ та таких, що не є об’єктом оподаткування має свої особливості: необхідно заповнити рядки 5, 5.1 та заповнити додаток Д5.

Заповнюємо декларацію на підставі умовних даних.

Приклад:

Підприємство ТОВ «ІТ-Комфорт»:

 • здійснило постачання ПП резиденту на суму 240 000 грн.;
 • виконало роботи по програмуванню для нерезидента на суму 120 000 грн.;
 • разом 360 000 грн.

Придбано:

 • у резидента – зміни до програмного продукту на суму 30 000 грн.;
 • у нерезидента змін до програмного забезпечення на суму 150 000 грн.;
 • разом 180 000 грн.

Податкові зобов’язання будуть відображені в рядках 5 та 5.1.

Податкові зобов’язання

В рядку 5 знаходяться всі операції – і звільнені, і ті, що не є об’єктом оподаткування, а в рядку 5.1. – тільки звільнені.

Операції з придбання програмної продукції в декларації відображаються тільки в частині звільнених операцій в рядку 10.4. декларації (в сумі 30 000 грн).

Операція, що не є об’єктом оподаткування в сумі 150 000 грн., ніде не відображається.

Заповнення рядків 5 та 5.1. доповнюється складанням додатку Д5, в якому слід заповнити дві таблиці – стосовно звільнених операцій, та стосовно операцій, що не є об’єктом оподаткування.

придбання програмного забезпечення з пдв і без

Звертаємо увагу, що підсумкова цифра таблиці 1 автоматично переноситься в рядок 5.1. декларації.

податкові пільги для it компаній

В таблиці 2 код пільги повинен повністю співпадати із кодом, який вказано в податковій накладній, а назва – відповідати довіднику податкових пільг.

Висновки

 1. Для того, щоб використовувати пільговий режим ПДВ при постачанні ІТ-продукції, потрібно правильно визначити предмет договору.
 2. Постачання програмної продукції на митній території України звільняється від ПДВ, а постачання за її межами не є об’єктом оподаткування.
 3. Податкові накладні поділяються на операції з постачання програмної продукції та на умовний продаж.
 4. При подачі декларації з ПДВ виникає необхідність в складанні додатку Д5, а операції з придбання програмної продукції не відображаються в звітності взагалі.
автор
 • Кандидат економічних наук, головний бухгалтер з 1991 року, фінансовий директор з 2000 року, викладач економічних дисциплін, бухобліку, оподаткування, фінансового менеджменту.
*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.