спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


BAS Малий бізнес

«BAS Малий бізнес» – «швидкий старт» вашої справи. Програма легко налаштовується під особливості бізнесу, в ній реалізовано все, що необхідно для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з різними видами діяльності.

Господарські операції та первинні документи реєструються за допомогою простих форм, що відкриваються на екрані. В програмі також передбачено формування необхідних друкованих форм.

Умови використання

Сфери діяльності, яким підходить конфігурація:

 • Оптова торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Виробництво товарів
 • Виробництво послуг
 • Будівництво
 • Фiнансова дiяльнiсть
 • Науково-технічна діяльність
 • Інше

Функціональні можливості

Маркетинг і продажі

Для продажів та роботи з клієнтами передбачені можливості:

 • реєстрація і зберігання контактної інформації
 • реєстрація договорів
 • реєстрація взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше
 • реєстрація замовлень покупців за видами товарів або послуг та термінами виконання, що відображаються у специфікаціях до договорів – види товарів, робіт, терміни постачання/виконання та вартість
 • реєстрація замовлень-нарядів, які є документами планування робіт і надання послуг, а також підтвердженням їх виконання; ними ж підтверджуються матеріальні і трудові витрати
 • об'єднання замовлень покупців в проекти
 • формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг
 • резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам або виробникам для забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, відображається в заказах-нарядах.

На підставі документів продажів формуються податкові документи.

У програмі автоматизовані операції з товарами та послугами:

 • реєстрація і зберігання номенклатури
 • реєстрація і зберігання різних видів цін та друк прайс-листа
 • реєстрація знижок і націнок
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення
 • друк цінників та етикеток

У програмі підтримується:

 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

Є можливість формувати звіти по відвантаженій продукції та оплатам, заборгованості та ін.

Постачання і закупівлі

Щоб сформувати процес закупки товарів, послуг і роботу з постачальниками, передбачені:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації, зберігання цін та друк прайс-листа
 • зберігання виду цін та знижок за договором
 • зберігання інформації про користувача, що вносить зміни
 • реєстрація взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • формування графіків постачань
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

 • надходження за плату від контрагента
 • придбання підзвітною особою
 • прийом на реалізацію від комісіонера
 • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Є можливість формувати різноманітні звіти по запасам, заборгованості тощо.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на декількох складах існує можливість вести:

 • роздільний облік товарів, матеріалів, продукції – власних, прийнятих і переданих на комісію та прийнятих і переданих в переробку
 • облік довільних характеристик номенклатури за кольором, розміром та іншими характеристиками, облік партій запасів
 • облік в розрізі місць зберігання – зони, стелажі, полиці та інше
 • переміщення запасів між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби
 • резервування запасів та ведення такого обліку запасів і витрат в розрізі замовлень покупців
 • використання ордерної схеми обліку запасів – прибуткові та видаткові складські ордери
 • друк етикеток і цінників

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбуткування і списання запасів. Є можливість формувати різноманітні звіти в розрізі запасів, заборгованості тощо.

Робота з торговим обладнанням

Є можливість підключити торгове обладнання, в тому числі РРО або ПРРО.

Роботи, послуги, виробництво

Для планування робіт співробітників використовуються:

 • відрядні наряди – для видачі завдань на виконання робіт виконавцям з відрядною оплатою праці (індивідуальні та бригадні)
 • завдання на роботу – для планування завантаження співробітників у рамках проектів

Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості існує:

 • облік фактичних витрат у вартісному і натуральному вимірі
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, пов'язаних з випуском продукції та послуг; формується за вибраний період або по документу
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду
 • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт
Зарплата і кадровий облік

Кадровий облік включає наступні функції:

 • оформлення прийому на роботу
 • кадрове переміщення
 • звільнення

Можливості щодо розрахунку заробітної плати:

 • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом «Нарахування зарплати»
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам
 • облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і за період

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуваннями та утриманнями.

Інтеграція

Документами та довідковою інформацією можна обмінюватись з «BAS Бухгалтерія» і «BAS Роздрібна торгівля». Передбачено двосторонній обмін.

Грошові кошти

Управління грошовими коштами включає:

 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках
 • оформлення первинних документів банку та каси
 • розрахунки з підзвітними особами
 • формування платіжного календаря
 • інтеграція з системою «Клієнт-банк»
Майно

Ведення обліку основних засобів і нематеріальних активів організації:

 • прийняття до обліку, зміна параметрів
 • розрахунок амортизації
 • продаж і списання
Бюджетування та фінанси

Для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності формуються: оборотно-сальдова відомість, звіт про рух грошових коштів, звіт про доходи і витрати та інші.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:

 • управлінський баланс
 • звіт про прибутки і збитки
 • звіт про рух грошових коштів

У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

 • прогнозний баланс
 • бюджет прибутків і збитків
 • бюджет руху грошових коштів

Передбачена можливість нарахування податків, введення і розподілу витрат, виклик процедури закриття місяця.

Кадровий облік та облік зарплата

Кадровий облік включає наступні функції:

 • оформлення прийому на роботу
 • кадрове переміщення
 • звільнення персоналу

Можливості щодо розрахунку заробітної плати:

 • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом «Нарахування зарплати»
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам
 • облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і за період

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуваннями та утриманнями із співробітників.

Податковий облік

Передбачена можливість нарахування податків, введення і розподілу витрат, виклик процедури закриття місяця.

По продажам податкові документи формуються на підставі первинних документів.

Податки (ПДФО, ВЗ) та внески (ЄСВ) із заробітної плати формуються єдиним документом «Нарахування зарплати»

Для повноцінного ведення податкового обліку передбачена інтеграція з «BAS Бухгалтерія».

Тарифи

BAS Малий бізнес
1 робоче місце

10 800 грн.

Замовити
BAS Малий бізнес
5 робочих місць

21 600 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 1 робоче місце

4 200 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 5 робочих місць

14 400 грн.

Замовити

*Є можливість придбати BAS БУХГАЛТЕРІЯ Малий бізнес базова версія з обмеженим функціоналом за нижчою вартістю.

Програмне забезпечення постійно вдосконалюється,
тому для ефективної та зручної роботи створюються спеціальні послуги. ІТС галузеве рішення – одна з них.

Купуючи програму з ІТС в «Актив-Софт», ви отримуєте

1

FREDO ЗВІТ ДЛЯ 1 ЄДРПОУ

Надсилайте звіти до контролюючих органів безкоштовно через електронний сервіс FREDO Звіт та заощаджуйте час! Обмінюйтесь накладними, коригуваннями, документами та звітами у два кліки.

2

ЛІНІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З РОБОТИ В BAS

Отримуйте експертні консультації з бухгалтерського, податкового та управлінського обліку у програмі, а також технічну підтримку роботи в BAS. Керуйтеся лише достовірними даними!

3

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Сервіс автоматично завантажує та самостійно здійснює оновлення конфігурацій та технологічної платформи у встановлений час. У вас буде доступ до всіх інструментів від розробника.

4

ОНЛАЙН-СЕРВІС FREDO ДОКМЕН

Інтеграція з BAS дозволяє обмінюватися документацією з партнерами лише в пару кліків миші. Працюйте з контрагентами онлайн та заощаджуйте папір.

5

КОНСУЛЬТАЦІЇ АУДИТОРА

Уточнюйте інформацію з важливих питаннь щодо звітності у фахівців. 12 консультацій на рік, щоб ви не сумнівалися, що заповнюєте все правильно.

6

СЕРВІС «ЛЕКТОРІЙ»

Отримуйте онлайн-доступ до семінарів, відеозаписів, періодики та будьте в курсі законодавчих змін. Сервіс корисний для бухгалтерів, керуючих, працівників кадрової та технічної служби.

7

ОНЛАЙН-СЕРВІС RDI SERVICE

Отримуйте автоматичне оновлення нормативно-довідкової інформації BAS:

 • регламентована інформація про ставки податків та зборів;
 • індекси інфляції та курси валют.

Оновлюються і класифікатори: банків, професій, КОАТУУ, УКТ ЗЕД, ДКПП, підстави спеціального стажу, підстави звільнення з КЗпП.

Дізнатися більше

Сумніваєтеся у виборі тарифу?

Замовляйте зворотній дзвінок, і наш менеджер допоможе вам

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.