спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


BAS Зарплата та Управління Персоналом

Програмне рішення підтримує основні процеси управління персоналом та надає можливості для:

 • ведення кадрового обліку;
 • розрахунку зарплати;
 • обчислення податків;
 • формування звітів і довідок в державні органи та соціальні фонди;
 • планування витрат на оплату праці.

Програма враховує вимоги законодавства та реальної практики роботи підприємств.

Отримати демодоступ

Кому підходить конфігурація

Комерційним підприємствам будь-якого масштабу для управління людськими ресурсами, обліку кадрів та заробітної плати. Успішно застосовується для автоматизації обліку в службах управління персоналом та в бухгалтеріях компаній, використовується в підрозділах, яким потрібно налагодити ефективну організацію роботи співробітників.

Умови використання

Функціональні можливості

Зручні та гнучкі механізми настройки звітів дозволяють отримувати повну і достовірну аналітику для:

 • керівництва;
 • служби управління персоналом;
 • кадрової служби та інших.

Можливості програми

Програма надає широкий набір можливостей розробки схем мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. Забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, облік витрат на оплату праці:

 • реалізовані основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах – почасова (з використанням місячних, денних і декількох годинних тарифних ставок), відрядна, а також їх варіанти з використанням преміальної системи;
 • налаштована оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо;
 • втілена оплата роботи за договорами ЦПХ, авторськими договорами та гіг-контрактами для організацій-резидентів Дія-Сіті;
 • нараховується допомога по соціальному страхуванню, відпускні, суми по відрядженні та інше;
 • ведеться облік взаєморозрахунків з фондами за допомогою соціального страхування;
 • налаштовуються довільні нарахування;
 • виконується розрахунок утримань за виконавчими листами;
 • реалізована можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків та інше;
 • обліковуються суми і відсотки позики, що погашається;
 • втілена можливість виплачувати аванс фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця;
 • проводяться виплати зарплати через касу, через банк;
 • підтримується оформлення депонування не отриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку з закінченням терміну давності.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, програма забезпечує підготовку всіх необхідних типових форм з обліку праці і заробітної плати та інших звітів, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахункові та платіжні відомості типової і довільної форми;
 • повне та коротке зведення нарахувань, утримань і виплат;
 • аналіз депонованої зарплати;
 • журнал обліку виконавчих документів і т. д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів:

 • аналіз зарплати по підрозділах і співробітниках;
 • аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій та інше;
 • аналіз заборгованості по зарплаті і т.д.

Починаючи роботу, можна легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі і початкову штатну розстановку співробітників.

Податки і внески

Забезпечує обчислення регламентованих законодавством: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору і єдиного соціального внеску (ЄСВ):

 • облік різних видів доходів ПДФО;
 • розрахунок страхових внесків як за основним, так і за будь-яким пільговим тарифом, передбаченим законодавством;
 • можливе використання пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті;
 • реєстрації різноманітних незарплатних доходів фізичних осіб для відображення в податковій звітності;
 • реалізована можливість ведення обліку спеціального стажу співробітників (включаючи атестацію робочих місць), особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ.

За результатами обліку доходів співробітників, сум обчислених податків і внесків, даних про сплату в фонди, формується регламентована звітність, статистична і аналітична звітність.

Облік використання робочого часу

Гнучкий механізм обліку часу дозволяє:

 • описувати різні графіки роботи та реєструвати тільки відхилення від них;
 • реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі табелів.

Програма надає можливості для створення і налаштування різноманітних графіків роботи працівників: п’ятиденка, шестиденка, змінний, підсумований облік, неповний робочий час і т. п.

Всі відхилення від графіків реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів та наказів:

 • про надання основної та додаткової відпусток;
 • про надурочну роботу;
 • про роботу в вихідні і святкові дні;
 • про тимчасове призупинення робіт (простій);
 • про направлення у відрядження і т. д.

На підставі даних про відпрацьований і невідпрацьований час проводиться розрахунок зарплати (нарахувань, що залежать від часу), і формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5; ведеться графік відпусток і облік залишків відпусток, як основних, так і додаткових.

Трудові відносини, кадрове діловодство, аналіз кадрового складу, військовий облік

Програма зберігає стандартні особисті дані працівників підприємства та іншу службову інформацію. Автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення типових друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, звільнення з організації (форма П-4). 

На підставі кадрових даних формується особиста картка працівника (форма П-2), яка містить всю необхідну інформацію, і в тому числі відомості про загальний, безперервний стаж і стаж для розрахунку надбавки за вислугу років працівників підприємства. Підтримується облік нових робочих місць, облік роботи з неповним або нефіксованим часом, ведення військового обліку.

Штатний розклад, штатна розстановка і контроль фонду оплати праці

Штатний розклад надає можливість планування штату і фонду оплати праці. Можливе його ведення в спрощеній формі або за допомогою документів і збереження історії змін.

Можна використовувати тільки актуальні підрозділи і посади, для чого реалізована можливість вказувати дати формування і розформування підрозділів та дати введення в штатний розклад і виключення з нього посад.

Відображення зарплати в обліку

Автоматично готуються дані для формування проводок бухгалтерського обліку, у тому числі для формування оціночних зобов’язань (резервів), можна попередньо налаштувати аналітику.

Відображення зарплати можливе як з деталізацією до співробітників, так і зведено.

За умови, що для ведення бухгалтерського обліку використовується програма «BAS Бухгалтерія», дані синхронізуються.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

Ведеться кадрова та облікова діяльність декількох організацій – юридичних осіб або ФОП.

Гнучкість налаштувань

Для відображення специфіки конкретної організації типову конфігурацію можна змінити в режимі «Конфігуратор», який забезпечує:

 • реалізацію будь-яких алгоритмів розрахунку нарахувань і утримань за допомогою вбудованої мови;
 • організацію будь-яких довідників і документів довільної структури;
 • налаштування зовнішнього вигляду форм введення інформації;
 • можливість наочного представлення інформації у вигляді різних діаграм;
 • широкі оформлювальні можливості створення друкованих форм документів і звітів;
 • швидку зміну конфігурації за допомогою візуальних засобів розробки.

Масштабованість

Існує декілька можливих варіантів налаштування програми:

 • варіант для одного користувача для невеликих організацій або персонального використання;
 • файловий варіант, розрахований на багатьох користувачів, що забезпечує простоту установки і експлуатації;
 • клієнт-серверний варіант роботи на підставі трирівневої архітектури, що забезпечує надійне зберігання і ефективну обробку даних при одночасній роботі великої кількості користувачів.

Адміністрування

Система надає зручні інструменти для адміністрування:

 • налаштування прав доступу користувачів на основі механізму ролей, призначення складу меню, командних панелей і мови користувача;
 • журнал реєстрації дій користувачів і системних подій;
 • можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази;
 • засоби встановлення та оновлення платформи і прикладних рішень.

Ціна

BAS Зарплата та управління Персоналом (1 робоче місце)

10 800 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
(1 робоче місце)

4 200 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
(5 робочих місць)

14 400 грн.

Замовити

Програмне забезпечення постійно вдосконалюється,
тому для ефективної та зручної роботи створюються спеціальні послуги. ІТС галузеве рішення – одна з них.

Купуючи програму з ІТС в «Актив-Софт», ви отримуєте

1

FREDO ЗВІТ ДЛЯ 1 ЄДРПОУ

Надсилайте звіти до контролюючих органів безкоштовно через електронний сервіс FREDO Звіт та заощаджуйте час! Обмінюйтесь накладними, коригуваннями, документами та звітами у два кліки.

2

ЛІНІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З РОБОТИ В BAS

Отримуйте експертні консультації з бухгалтерського, податкового та управлінського обліку у програмі, а також технічну підтримку роботи в BAS. Керуйтеся лише достовірними даними!

3

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Сервіс автоматично завантажує та самостійно здійснює оновлення конфігурацій та технологічної платформи у встановлений час. У вас буде доступ до всіх інструментів від розробника.

4

ОНЛАЙН-СЕРВІС FREDO ДОКМЕН

Інтеграція з BAS дозволяє обмінюватися документацією з партнерами лише в пару кліків миші. Працюйте з контрагентами онлайн та заощаджуйте папір.

5

КОНСУЛЬТАЦІЇ АУДИТОРА

Уточнюйте інформацію з важливих питаннь щодо звітності у фахівців. 12 консультацій на рік, щоб ви не сумнівалися, що заповнюєте все правильно.

6

СЕРВІС «ЛЕКТОРІЙ»

Отримуйте онлайн-доступ до семінарів, відеозаписів, періодики та будьте в курсі законодавчих змін. Сервіс корисний для бухгалтерів, керуючих, працівників кадрової та технічної служби.

7

ОНЛАЙН-СЕРВІС RDI SERVICE

Отримуйте автоматичне оновлення нормативно-довідкової інформації BAS:

 • регламентована інформація про ставки податків та зборів;
 • індекси інфляції та курси валют.

Оновлюються і класифікатори: банків, професій, КОАТУУ, УКТ ЗЕД, ДКПП, підстави спеціального стажу, підстави звільнення з КЗпП.

Дізнатися більше

Сумніваєтеся у виборі?

Замовляйте зворотній дзвінок, і наш менеджер допоможе вам

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.