спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


Бухгалтерія комунального підприємства

«Бухгалтерія комунального підприємства» – зручна система автоматизації бухгалтерського обліку для комунальних унітарних підприємств, що займаються будь-яким видом комерційної чи некомерційної діяльності: надання послуг, виробництво та інше. Рішення підійде для організацій, яким необхідно формувати звітність та вести облік неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі.

Отримайте демо-доступ на 24 години, щоб побачити всі можливості програми.

Замовити

Функціональні можливості

Фінансовий облік
 1. Облік кошторисів по загальним та спеціальним фондам.

Щоб коректно формувати бюджетну звітність за коштами спецфонду втілени ведення показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати буде зроблено.

Робота ведеться без дублювання в обліковій та казначейській системах. Існує чіткий зв'язок та послідовність документів: Кошторис – Договір – Зобов’язання – Фінансове зобов’язання – Платіжне доручення.

 1. Контроль документів, переданих за реєстрами до ДКСУ.
 2. Створення форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
 3. Облік будь-якої кількості джерел фінансування.
Облік договорів
 1. Облік договорів з постачальниками та покупцями ведеться з урахуванням їх специфікацій.
 2. В процесі обліку договорів з постачальниками обов'язково враховується їх відповідність кошторису.
 3. До електронних документів можна додавати скан-копії оригіналів.
 4. Вбудовано пакетне вивантаження документів та специфікацій для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів:
  • договір;
  • додаткова угода;
  • надходження ТМЦ;
  • надходження НА;
  • отримання послуг.
Облік грошових коштів, зобов’язань
 1. Реєстрація взяття зобов’язань та фінансових зобов’язань.
 2. Створення платіжних документів для Держказначейства: платежі поста­чальникам, підзвітним особам, заробітна плата.
 3. Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.
 4. Облік валюти.
 5. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 6. Облік фінансування та отриманих асигнувань.
 7. Можливість завантажити банківські виписки з програми «Клієнт казначейства – Казначейство».
Облік матеріальних цінностей

Облік можливий за кількома напрямками:

 • необоротні активи;
 • запаси;

ведеться відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам з їх застосування.

Також втілено:

 • облік у розрізі джерел фінансування;
 • облік по партіях;
 • облік собівартості для кожного з рахунків обліку;
 • розрахунок собівартості МЦ при відображенні господарської операції;
 • нарахування зносу.

В програмі створено гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей та можливе відображення результатів інвентаризації.

Також ведется облік:

 • продуктів харчування;
 • виробництва страв;
 • плану-меню;
 • собівартості випуску.

Втілен кількісно-сумовий облік.

Облік послуг
 1. Реалізація послуг стороннім організаціям.
 2. Отримання послуг від постачальників.
 3. Формування цін для покупців з автоматичним заповненням ціни в документах для реалізації, облік індивідуальних цін.
Облік ПДВ
 1. Облік за видами діяльності, також з прив’язкою до джерел фінансування і структурного підрозділу.
 2. Автоматичне розрахування сум ПДВ господарських операцій. Можливість ручного коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від типу господарської операції.
 3. Контроль вихідних податкових накладних, вивантаження їх у всі системи електронної звітності.
Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

Формуються акти звірки взаєморозрахунків та проводиться інвентаризація заборгованості в розрізі:

 • джерел фінансування;
 • КЕКВ;
 • контрагентів;
 • договорів;
 • документів розрахунків.
Заробітна плата та кадри

Розрахунок:

 • заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ;
 • регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.

Є можливість відображення заробітної плати та податків у складі витрат та використання довільних формул для розрахунку сум нарахувань та утримань. Також ведеться облік депонованої заробітної плати і нарахування за середнім заробітком для розрахунку відпусток, лікарняних тощо. Окремо ведуться розрахунки з ФСС.

Реалізовано облік кадрів та аналіз кадрового складу, кадрове діловодство.

Формується регламентована та довільна звітність для аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань та податків. Втілено відображення розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

Звітність
 1. Побудова звітів з використанням КЕКВ.
 2. Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 3. Стандартні бухгалтерські звіти, що дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та проводками у різних розрізах: оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз субконто і так далі.
 4. Журнали-ордери.
 5. Спеціалізовані звіти.
 6. Фінансова та бюджетна звітність.
 7. Госпрозрахункова фінансова звітність за П(С)БО №1.
Сервісні можливості
 1. Повнотекстовий пошук даних за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 2. Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 3. Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 4. Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Тарифи

Розширення до основної програми

7 800 грн

Замовити
1 робоче місце

15 480 грн

Замовити
2 робочих місця

19 080 грн

Замовити
5 робочих місць

29 400 грн

Замовити
10 робочих місць

47 400 грн

Замовити
20 робочих місць

75 000 грн

Замовити
50 робочих місць

162 000 грн

Замовити
100 робочих місць

270 000 грн

Замовити
300 робочих місць

754 800 грн

Замовити

Контакти

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.