спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


BAS Медицина

«BAS Медицина. Лікарня» та «BAS Медицина. Поліклініка» – сучасне програмне забезпечення, що дає можливість максимально автоматизувати всі ділянки обліку та управління бізнес-процесами та створити єдиний інформаційний простір медичної організації.

Підходить для автоматизації діяльності амбулаторно-
поліклінічних та стаціонарних медичних організацій:

Обласні лікарні

Міські лікарні

Приватні лікарні

Диспансери різних спеціалізацій

Аптеки та аптечні склади

Робочі місця і процеси, що автоматизуються

Служба ведення договорів

Реєстратура

Call-центр

Каса

Медичний персонал

Приймальне відділення

Пост відділення

Служба статистики

Маркетинг

Функціональні можливості

Рішення призначене для автоматизації основних видів діяльності медичної організації, що надає медичну допомогу пацієнтам у амбулаторно-поліклінічних умовах і денних стаціонарах, а також включає в себе підсистеми для автоматизації лікарень, що надають медичну допомогу в поліклініках та в стаціонарних умовах цілодобового перебування.

Види діяльності, що автоматизуються

 1. Облік пацієнтів: введення відомостей про пацієнтів включно з:
  • персональними даними
  • контактною інформацією
  • даними медичного страхування тощо
 2. Ведення електронних медичних карток пацієнта
 3. Облік і ведення лікарських дільниць, прикріплення пацієнтів до лікарських дільниць
 4. Формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис на прийом), формування рахунків на оплату
 5. Планування роботи медичної організації:
  • складання графіків роботи медичного персоналу
  • приміщень та обладнання
  • планування завантаження медичних робочих місць
 6. Отримання оплати за медичні послуги від фізичних осіб:
  • облік готівкових і безготівкових грошових коштів
  • друк касових чеків
 7. Формування змінного завдання медичного персоналу
 8. Реєстрація документів:
  • контрольної карти диспансерного спостереження
  • направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію талона амбулаторного пацієнта
  • медичного свідоцтва про смерть
  • рецептів
 9. Облік обладнання, що використовується для надання медичної послуги
 10. Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3
 11. Облік виконаних медичних послуг
 12. Формування електронних медичних документів, налаштування шаблонів медичних документів і готових фраз для підстановки в документи
 13. Формування, друк та облік листків непрацездатності
 14. Управління взаєминами з контрагентами: ведення відомостей про контрагентів (про страхові компанії та інші юридичні особи), ведення угод і договорів на надання медичної допомоги
 15. Здійснення взаєморозрахунків з юридичними особами (страховими компаніями), формування реєстру рахунків за надану медичну допомогу
 16. Керування правилами продажу медичних послуг: встановлення цін і знижок
 17. Управління маркетинговими заходами
 18. Проведення профоглядів для співробітників підприємств
 19. Реєстрація взаємодій з пацієнтами телефоном і електронною поштою для роботи Call-центрів
 20. Персональні оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS та e-mail

Також можлива автоматизація діяльності лікарняних аптек медичних організацій будь-якої форми власності.Функціональні можливості

Аптеки

Ділянки, що обліковуються:

 • ведення обліку руху номенклатури аптечних товарів, зокрема з такою аналітикою: серії, терміни придатності, документи надходження в аптеку
 • облік на складах та за місцями зберігання складу
 • ведення обліку аптечних товарі на аптечних складах і у відділеннях медичної організації
 • ведення роздільного обліку за джерелами фінансування
 • реєстрація надходження аптечних товарів від постачальників на склади, аптеки та оприбуткування, введення залишків або надлишків за результатами інвентаризації
 • реєстрація повернень товарів постачальникам
 • реєстрація розміщення аптечних товарів в місцях зберігання (кількісний облік за місцями зберігання)
 • реєстрація передачі у відділення та переміщень товарів між складами
 • реєстрація списання аптечних товарів
 • реєстрація виготовлення лікарських препаратів
 • реєстрація фасування готових аптечних товарів з упаковки постачальника в упаковку лікарняної аптеки
 • реєстрація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на аптечних складах і у відділеннях медичної організації
 • формування вимог відділень за формальними ознаками лікарського засобу
 • формування розгорнутих аналітичних звітів про рух аптечних товарів
 • перевірка серій за переліком вилучених з обігу лікарських препаратів
 • підтримка зовнішнього торговельного обладнання: термінали збору даних, сканери штрих-кодів та інше обладнання

Обіг медикаментів та витратних медичних матеріалів

Програма може використовуватись для будь-яких складів медичної організації. Спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів фіксують ведення аналітичного обліку і формування звітності у відповідності до приналежності ліків до списків:

 • наркотичні та психотропні речовини (за групами)
 • сильнодіючі й отрути
 • безрецептурний відпуск

Рішення дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками:

 • діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування
 • торговельне найменування
 • лікарська форма та форма випуску

Програма здатна виконувати всі функції обліку – від ведення довідників і введення первинних документів до отримання аналітичних звітів, на підставі яких керівники різних підрозділів можуть приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Автоматизація напрямків діяльності

 • Управління закупівлями: облік закупівель у розрізі постачальників і договорів з контрагентами, по кожній номенклатурній позиції у кількісному та сумовому вираженні
 • Оформлення повернень: реєстрація повернень постачальникам та актів про розбіжність у кількості та якості під час приймання товару у разі якщо така розбіжність виникла
 • Аналіз ефективності витрат: оцінка ефективності фінансових витрат на закупівлю аптечних товарів з допомогою ABC/VEN-аналізу (VEN-аналіз дозволяє визначити пріоритетні лікарські препарати відповідно до міжнародної практики їх поділу на життєво важливі (Vital або V), необхідні (Еssential або Е) і другорядні (Non-essential або N))
 • Управління запасами в аптеці: суцільний предметно-кількісний облік руху номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документам партії (документам надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як у цілому на складах, так і в розрізі місць зберігання всередині складу
 • Облік за джерелами фінансування: роздільний облік руху аптечних товарів за джерелами фінансування їх закупівель
 • Ведення формулярних переліків організації та відділень: ведення формулярних переліків організації і формулярних переліків конкретних відділень, які дозволяють обмежити перелік номенклатурних позицій, доступних для формування вимог в аптеку
 • Управління виготовленням медичних препаратів: облік виготовлення та фасування лікарських засобів з лікарських прописів у рецептурно-виробничому відділі
 • Управління запасами у відділеннях і кабінетах: персоніфікований облік витрат лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, автоматизація процесів узгодження, затвердження та виконання вимог відділень
 • Контроль наявності серій, вилучених з обігу: з допомогою відповідної обробки здійснюється пошук забракованих серій в залишках товарів. У разі включення відповідного налаштування програми контроль забраковки відбувається на етапі надходження лікарських засобів
 • Управління роздрібними продажами: автоматизація ведення обліку в роздрібному аптечному пункті медичного закладу з використанням торгового обладнання

Інтеграція з програмами ведення бухгалтерського обліку

Завдання з ведення повноцінного бухгалтерського обліку і формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх у державні податкові органи вирішуються в інших програмах. В цьому рішенні є можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та проводок у наступні програми:

 • «Бухгалтерія», ред. 2.0
 • «BAS Бухгалтерія», ред. 2.1

«BAS Медицина» дозволяє вести облік від імені декількох медичних організацій на будь-якій кількості складів. Медична організація складається з різних підрозділів, працівники яких забезпечують взаємодію організації з пацієнтами, страховими компаніями, засновниками та постачальниками і представляють керівництву необхідні аналітичні звіти про результати своєї діяльності.

Підрозділи, що беруть участь в обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів (склади, лікувальні відділення, кабінети), здійснюють діяльність з управління матеріальними ресурсами медичної організації. Результати руху матеріальних ресурсів медичної організації передаються в бухгалтерську програму.

На підставі результатів діяльності з управління матеріальними ресурсами медичної організації в інформаційній базі «BAS Медицина» формують звіти, які подаються до державних органів.

Ключові переваги для різних рівнів управління

Рішення дозволяє здійснити комплексну автоматизацію складів та відділень медичної організації.

Менеджери служб управління закупівлями товарів зможуть відстежити весь життєвий цикл товару, починаючи з моменту планування закупівель і закінчуючи моментом відвантаження товарів постачальниками.

Працівники складу та матеріально відповідальні співробітники відділень зможуть вести детальний оперативний облік товарів на складах, у відділеннях і кабінетах. Забезпечено облік товарно-матеріальних цінностей різного виду (медикаментів, медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх необхідних документів.

Медичний управлінський персонал (в тому числі лікарі з клініко-експертної роботи і лікарі-фармакологи) можуть оцінювати структуру закупівель та споживання медикаментів з позицій фармакоекономіки, оцінювати динаміку фінансових витрат на ту чи іншу групу препаратів, робити різні вибірки за фармакологічними ознаками ліків.

Керівник підприємства може отримувати різноманітні звіти, які у стислій і зручній формі показують поточний стан справ у закупівлях, споживанні медикаментів та витратних медичних матеріалів в медичній організації.Функціональні можливості

Пошук пацієнта в інформаційній базі

Пошук пацієнта в інформаційній базі

Зручний пошук пацієнта за різними параметрами:

 • за персональними даними
 • за номером картки
 • за даними поліса
 • за даними документа, що посвідчує особу

Заведення медичної карти

Облік параметрів карти пацієнта:

 • ПІБ, дата народження
 • документ, що засвідчує особу
 • адреси
 • страхові поліси
 • контактні дані
 • прикріплення файлів до медичної карти
 • соціальний статус
 • інформація про інвалідність
 • законні представники
 • родинні зв'язки між пацієнтами
 • законні представники пацієнтів

Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3

Можливі варіанти використання.

 1. З одним або кількома PACS:
 • Передача відомостей про пацієнтів і їхніх досліджень на медичне обладнання
 • Отримання відомостей від медичного обладнання про виконані дослідження
 • Перегляд вмісту PACS
 • Передача команд в PACS на пересилку зображень з PACS на робочі станції лікарів з програмним забезпеченням, що реалізує функції DICOM
 • Отримання зображень як з PACS, так і від робочих станцій лікарів з програмним забезпеченням, що реалізують функції DICOM Viewer, для збереження зображень з клінічною якістю в складі протоколів досліджень
 1. Без використання PACS (схема може бути використана в невеликих ЛПЗ, де відсутня необхідність довготривалого збереження зображень в діагностичній якості):
 • Передача відомостей про пацієнтів і їхніх досліджень на медичне обладнання
 • Отримання відомостей від медичного обладнання про виконані дослідження
 • Отримання зображень від медичного обладнання для збереження зображень в клінічній якості у складі протоколів досліджень

Автоматизована торгова точка прийом оплати від пацієнта

 • Оплата виконаних і замовлених послуг
 • Вибір різних способів оплати
 • Можливість часткової оплати замовлення
 • Звіт по виручці АТТ з декомпозицією послуг
 • Оформлення чека на повернення за ненадані послуги протягом однієї касової зміни
 • Оформлення заявки на повернення коштів за послуги після закриття касової зміни
 • Створення довідки для податкового і соціального відрахування
 • Звіти для аналізу реалізації послуг наданих на платній основі

Облік взаєморозрахунків за надані послуги через бухгалтерію медичної організації

Взаєморозрахунки з фізичними особами:

 • Прибуткові касові ордери
 • Надходження безготівкових грошових коштів

Взаєморозрахунки з юридичними особами:

 • Реєстр наданих послуг
 • Картка розрахунків з клієнтами

Ціни

BAS Медицина Лікарня

43 200 грн.

Замовити
BAS Медицина Поліклініка

25 200 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 1 робоче місце*

4 200 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 10 робочих місць*

27 000 грн.

Замовити
Клієнтська ліцензія
на 50 робочих місць*

114 000 грн.

Замовити

*Зверніть увагу, що для даної конфігурації використосвується подвійне ліцензування. Всі подробиці дізнайтеся у менеджера

Сумніваєтеся у виборі конфігурації чи тарифу?

Залишайте заявку і протягом 15 хвилин отримайте повну консультацію щодо вибору оптимального програмного рішення та тарифу для автоматизації вашого бізнесу

Замовити безкоштовну консультацію

Програмне забезпечення постійно вдосконалюється,
тому для ефективної та зручної роботи створюються спеціальні послуги. ІТС галузеве рішення – одна з них.

Купуючи програму з ІТС в «Актив-Софт», ви отримуєте

1

FREDO ЗВІТ ДЛЯ 1 ЄДРПОУ

Надсилайте звіти до контролюючих органів безкоштовно через електронний сервіс FREDO Звіт та заощаджуйте час! Обмінюйтесь накладними, коригуваннями, документами та звітами у два кліки.

2

ЛІНІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З РОБОТИ В BAS

Отримуйте експертні консультації з бухгалтерського, податкового та управлінського обліку у програмі, а також технічну підтримку роботи в BAS. Керуйтеся лише достовірними даними!

3

АВТОМАТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

Сервіс автоматично завантажує та самостійно здійснює оновлення конфігурацій та технологічної платформи у встановлений час. У вас буде доступ до всіх інструментів від розробника.

4

ОНЛАЙН-СЕРВІС FREDO ДОКМЕН

Інтеграція з BAS дозволяє обмінюватися документацією з партнерами лише в пару кліків миші. Працюйте з контрагентами онлайн та заощаджуйте папір.

5

КОНСУЛЬТАЦІЇ АУДИТОРА

Уточнюйте інформацію з важливих питаннь щодо звітності у фахівців. 12 консультацій на рік, щоб ви не сумнівалися, що заповнюєте все правильно.

6

СЕРВІС «ЛЕКТОРІЙ»

Отримуйте онлайн-доступ до семінарів, відеозаписів, періодики та будьте в курсі законодавчих змін. Сервіс корисний для бухгалтерів, керуючих, працівників кадрової та технічної служби.

7

ОНЛАЙН-СЕРВІС RDI SERVICE

Отримуйте автоматичне оновлення нормативно-довідкової інформації BAS:

 • регламентована інформація про ставки податків та зборів;
 • індекси інфляції та курси валют.

Оновлюються і класифікатори: банків, професій, КОАТУУ, УКТ ЗЕД, ДКПП, підстави спеціального стажу, підстави звільнення з КЗпП.

Дізнатися більше

Сумніваєтеся у виборі тарифу?

Замовляйте зворотній дзвінок, і наш менеджер допоможе вам.
*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.