спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Спрощений режим регулювання трудових відносин

(оновлено 26.05.2023)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Що таке спрощений режим регулювання трудових відносин і чи можна використовувати його на підприємстві? А безпідставне розірвання трудових відносин з працівником є законними? Розберемо ці питання та окремо зупинимось на перевагах і недоліках для роботодавців при використання таких договорів.

Особливості спрощеного режиму

Тож, стосовно першого запитання: спрощений режим діє з 19.08.2022 року і до закінчення дії воєнного стану. І він не для всіх. Тому розглянемо основні моменти:

 1. Може застосовуватись тільки на добровільних засадах у відносинах між працівниками та роботодавцями.
 2. Використовується за умови, що роботодавець – суб'єкт малого чи середнього підприємництва, середня кількість працівників у нього за звітний період – не більше 250 осіб.
 3. Розмір же заробітної плати працівника за місяць повинен бути не меншим розміру восьми мінімальних заробітних плат.
 4. Передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо в трудовому договорі.
Якщо ваше підприємство чи ФОП не підпадає під таке визначення за чисельністю працівників або ж за розміром зарплати, ви не можете використовувати спрощений режим.

Трудовий договір

Трудовий договір може бути як строковий, так і безстроковий. Він укладається в письмовій формі державною мовою в двох примірниках або у формі електронного документу. Типової форми договору законодавство не передбачає, але в ньому мають бути обов'язково всі істотні умови, тобто:

 1. Термін дії трудового договору та дата набрання ним чинності.
 2. Строки повідомлення про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
 3. Порядок та форма обміну інформації між роботодавцем та працівником.
 4. Порядок та строки повідомлення працівника про зміну істотних умов праці.
 5. Умови та порядок внесення інших змін до трудового договору.
 6. Місце та режим роботи
 7. Обов'язки працівника, умови праці та порядок її оплати.
 8. Тривалість основної щорічної відпустки, порядок її надання відповідно до законодавства. Надання щорічних додаткових відпусток.
 9. Гарантії та компенсації за роботу із шкідливими і небезпечними умовами праці, якщо вони є на робочому місці.
 10. Умови нерозголошення комерційної таємниці.
 11. Умови виникнення та порядок врегулювання конфлікту інтересів.
 12. Компенсаційна виплата працівнику у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Оплата праці

Заробітна плата виплачується працівнику в строки, визначені трудовим договором. Але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

За порушення строків виплати заробітної плати передбачається виплата компенсації в процентному відношенні до її розміру. Вона сплачується за кожен день затримки. І це теж є істотною умовою трудового договору.

Спрощення дозволяє сторонам трудового договору за взаємною згодою та на власний розсуд врегулювати відносини щодо початку та припинення трудових відносин, а також розміру заробітної плати. Але необхідно враховувати:

 • розмір мінімальної заробітної плати;
 • норми робочого часу та відпочинку;
 • систему оплати праці;
 • норми праці. 

Важливо, щоб умови договору не суперечили іншим положенням Кодексу законів про працю.

Відпустки

Щорічні оплачувані відпустки надаються за загальними нормами відповідно до КЗпП. Це ж стосується і відпусток без збереження заробітної плати, але треба враховувати наступну особливість: на прохання працівника щорічна відпустка може розподілятися на частини будь-якої тривалості або надаватися повністю з урахуванням норм законодавства. 

Правило щодо обов'язкової основної частини відпустки тривалістю від 14 днів не діє.

За сімейними або іншими обставинами працівник має право за згодою сторін отримати відпустку без збереження заробітної плати на термін більше 15 днів на рік, але така умова повинна бути передбачена трудовим договором.

Заробітна плата за період відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Припинення трудових відносин

В трудовому договорі за згодою обох сторін можуть бути вказані підстави для розірвання трудового договору, які не включені в КЗпП. 

Також роботодавцю не обов'язково шукати норми статей КЗпП щоб звільнити працівника. Але все ж ця норма звучить неоднозначно. 

Роботодавець може розірвати трудовий договір, але повинен зазначити причину звільнення працівника та виплатити йому компенсацію в розмірі та в порядку, що визначені трудовим договором. 

Період роботи

Розмір виплат

Не більше тридцяти днів

Не менше половини мінімальної заробітної плати

Понад тридцять днів

Не менше трьох мінімальних заробітних плат

Понад рік

Не менше п’яти мінімальних заробітних плат

Понад два роки

Не менше десяти мінімальних заробітних плат

Щоб розірвати трудовий договір з ініціативи роботодавця, необхідно підписати додаткову угоду про розірвання трудового договору. 

Якщо роботодавець вирішив розірвати трудові відносини в односторонньому порядку, додаткову угоду необхідно надіслати працівнику у спосіб, визначений в трудовому договорі, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. 

Офіційне повідомлення про розірвання трудового договору вважається врученим наступного робочого дня після дати вручення або через сім календарних днів з дня надходження поштового відправлення в поштове відділення за адресою працівника.

Щоб уникнути непорозумінь та негативних наслідків, потрібно дотримуватися всіх норм і вимог, У статті 147 та 116 КЗпП зазначені норми, які зобов'язують роботодавця виплатити всі борги працівнику при звільненні та видати копію наказу в день звільнення. Якщо працівник не працював у день звільнення, ці суми мають бути виплачені наступного дня після пред'явлення працівником вимоги про розрахунок. 

А от як дотримуватися цих норм, коли роботодавець односторонньо звільняє працівника, це ще те питання.

Отже, деякі зміни можуть бути вигідними працівнику та роботодавцю. Але, щоб ця норма була реалізована правильно, слід уважно прописати всі пункти договору. І не забувайте, що дії таких договорів припиняються у разі закінчення воєнного стану. Перехідні ж норми наразі не прописані.

автор
 • Керівник відділу ІТС компанії «Актив-Софт». Бухгалтер-практик з досвідом роботи понад 15 років. Власниця сертифікатів «Професіонал з ERP рішення програм автоматизації бізнесу», «Професіонал з адміністрування напрямку ІТС», «BAS Малий бізнес», «BAS Комплексне управління підприємством».
*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.