спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Перехід на єдиний податок в середині року: як подавати звітність з податку на прибуток?

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Перехід з однієї системи оподаткування на іншу - досить поширений процес серед підприємців. Однак не завжди при переході з однієї системи на іншу, звітність змінюється одночасно з переходом. У цій статті ми розглянемо як подавати щорічну звітність з податку на прибуток, якщо перехід на спрощену систему оподаткування було здійснено в середині року.

Перехід на спрощену систему оподаткування

Згідно п.137.5 ПКУ річний податковий період встановлюється для наступних груп платників податків:

  • виробників продукції сільського господарства;
  • платників, які зареєстровані протягом звітного року і платять податок на прибуток на підставі податкової декларації за період діяльності в податковому році;
  • платники, річний дохід яких від будь-якої діяльності не перевищує 20 млн. грн., причому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи фінансові доходи та інші доходи.

Пункт 291.3 Податкового кодексу України говорить, що юр. особа може вибрати спрощену систему оподаткування, якщо ця юр. особа відповідає вимогам, встановленим розділом чотирнадцять ПКУ та реєструється платником єдиного податку в порядку визначеному цим розділом.

Якщо підприємець є не юр. особою, а платником інших податків, то він може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, подавши заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Так само перехід можливий тільки в разі, якщо протягом календарного року перед переходом, суб'єкт дотримувався вимог пункту 291.4 ПКУ.

Реєстрація переходу підприємства здійснюється шляхом внесення запису до реєстру платників єдиного податку.

Як подавати звітність з податку на прибуток?

Для підприємств, які перейшли на нову систему оподаткування, перший звітний період починається в першого числа місяця нового звітного кварталу і закінчується останнім календарним днем останнього місяця цього періоду.

Згідно з пунктом 297.1 ПКУ платники єдиного податку звільняються від необхідності нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств. Це означає що при переході на спрощену систему оподаткування в середині року, платник подає податкову декларацію про прибуток за звітний період, що передував кварталу з якого платник здійснив перехід, протягом 40 днів після останнього календарного дня звітного періоду.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.