спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Огляд конфігурацій BAS

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Вибір оптимального програмного забезпечення (ПЗ) – це не лише підбір робочого інструменту бухгалтера, але й запорука оптимізації використання робочого часу та скоординованої співпраці між різними підрозділами бухгалтерської служби, кадрової та керівництва.

Вибір програми (конфігурації) визначається тими завданнями бізнесу, які потребують автоматизації.

Основні параметри, які впливають на вибір конфігурації:

 • форма реєстрації – юридична особа чи ФОП;
 • вид діяльності – послуги, торгівля, виробництво, агробізнес;
 • система оподаткування – загальна система, платник ПДВ, єдиний податок;
 • ведення обліку – бухгалтерський, податковий, управлінський;
 • звітність, яка необхідна бухгалтеру та керівництву.

Існують версії конфігурацій BAS:

 1. Базова – однокористувацька програма, орієнтована на невеликі компанії. Ця версія розроблена тільки для конфігурації BAS Бухгалтерія та BAS Малий бізнес.
 2. ПРОФ – стандартна поставка програми, орієнтована на більшість компаній.
 3. КОРП – версія для корпоративного ринку, існує конфігурація BAS Бухгалтерія КОРП, яка відрізняється від ПРОФ версії розширеною зарплатою та BAS Документообіг КОРП.

Щоб ви змогли краще орієнтуватись та зробили правильний вибір, ми підготували короткий огляд конфігурацій BAS.

BAS БУХГАЛТЕРІЯ – оптимальне рішення для бухгалтерії будь –якого підприємства. Призначена для автоматизації бухгалтерського, податкового обліку та підготовки обов'язкової (регламентованої) звітності в організаціях, які здійснюють будь –які види комерційної діяльності: оптову, роздрібну, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо.

У BAS Бухгалтерія доступні такі функціональні опції, як:

 • облік операцій з грошовими коштами, розрахунок у валюті;
 • облік торгових операцій, роздрібна торгівля;
 • облік зворотної тари;
 • бланки суворого обліку;
 • облік договору комісії;
 • облік виробництва;
 • облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • кадровий облік і облік розрахунків із заробітної плати;
 • підтримка різних схем оподаткування – облік ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку;
 • регламентований облік (формування звітності для зовнішніх користувачів).

BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП – розширені можливості для бухгалтерії з повною автоматизацією обліку та інструментами для повноцінного бухгалтерського, податкового, кадрового обліку, нарахування зарплати та підготовки обов'язкової (регламентованої) звітності. Використовується в організаціях, що здійснюють будь –які види комерційної діяльності: гуртову, роздрібну, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво та т. д.

У BAS Бухгалтерії КОРП доступні такі функціональні опції:

 • облік «від документа» і типові операції;
 • ведення обліку діяльності кількох організацій;
 • складський облік та облік торговельних операцій;
 • облік комісійної торгівлі;
 • облік банківських і касових операцій;
 • облік розрахунків з контрагентами;
 • облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • облік основного і допоміжного виробництва, облік напівфабрикатів;
 • облік непрямих витрат;
 • облік заробітної плати і кадровий облік;
 • підтримка різних схем оподаткування – облік ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку;
 • стандартні бухгалтерські звіти та регламентована звітність.

BAS КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ – необхідна для великих підприємств, що об'єднує в собі всі важливі інструменти для забезпечення комплексного планування і бюджетного управління, дозволяє побудувати сучасну систему обліку з високим ступенем деталізації витрат, визначити показники управління і системи відповідальності в рамках єдиного інформаційного простору.

У BAS КУП доступні такі функціональні опції:

 • постановка цілей та планування;
 • забезпечення потреб та склад;
 • продажі та купівлі;
 • казначейство;
 • виробництво та давальницька схема виробництва;
 • необоротні активи;
 • управлінський облік витрат та фінансовий результат;
 • звіти та моніторинг;
 • бюджетування;
 • регламентований облік;
 • сервісні можливості;
 • кадровий облік і розрахунок заробітної плати (налаштування нарахувань і утримань).

BAS РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ – використовується для автоматизації бізнес –процесів роздрібних торговельних точок (магазинів), які можуть входити в розподілену роздрібну мережу торгового підприємства. Ця система дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів і облік грошових коштів в касах роздрібних торговельних точок.

У конфігурації доступні такі функціональні опції, як:

 • структура роздрібної мережі;
 • облік операцій по декількох організаціях;
 • управління асортиментом;
 • управління ціноутворенням;
 • облік руху товару;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками та оформлення продажів;
 • управління персоналом магазину;
 • ведення бази даних про покупців;
 • аналіз діяльності підприємства;
 • робота з торговим обладнанням;
 • інтеграція з зовнішніми інформаційними системами;
 • робота в керованому інтерфейсі.

BAS УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ – підходить для автоматизації обліку в організаціях, що займаються оптово –роздрібною торгівлею. Дозволяє вести оперативний облік наявності та руху товарів, стану взаєморозрахунків з партнерами (клієнтами, постачальниками).

У конфігурації доступні такі функціональні опції, як:

 • планування;
 • продажі та купівлі;
 • забезпечення потреб;
 • складський облік;
 • казначейство;
 • управлінський облік витрат та фінансовий результат;
 • звіти та моніторинг;
 • регламентований облік.

BAS МАЛИЙ БІЗНЕС – створена для ведення тільки управлінського обліку та швидкого старту бізнесу. Для ведення бухгалтерського та податкового обліку рекомендується придбати програму BAS Бухгалтерія, яку можна інтегрувати з BAS Малий бізнес. Для спільного використання із цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними через вивантаження/завантаження документів.

У даній конфігурації доступні такі функціональні опції, як:

 • управління продажами, включаючи роздрібні продажі;
 • управління закупівлями;
 • CRM;
 • роботи та виробництво;
 • управління коштами, фінансами, включаючи майно;
 • заробітна плата та облік руху кадрів;
 • звітність при ССО та регламентована звітність щодо співробітників;
 • аналітика загальних показників бізнесу, грошей, розрахунків з покупцями та постачальниками.

BAS АГРО БУХГАЛТЕРІЯ – допоможе з автоматизацією бухгалтерського і податкового обліку, підготовкою обов'язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що здійснюють сільськогосподарську діяльність і будь‑які інші види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю та субкомісію, надання послуг, виробництво тощо.

Оптимальний вибір для бухгалтерії сільськогосподарського підприємства зі всіма необхідними інструментами обліку оренди землі, транспорту, техніки та біологічних активів.

У конфігурації доступні такі функціональні опції, як:

 • складський облік;
 • облік оренди землі;
 • облік автотранспорту та сільгосптехніки;
 • облік біологічних активів;
 • основні засоби, нематеріальні і малоцінні активи;
 • кадровий облік та облік заробітної плати;
 • облік витрат.

BAS ОБЛІК В ОСББ ТА КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЯХ – відмінний варіант для автоматизації управління і обліку на підприємствах житлово –комунальної сфери з будь –якою організаційною формою, що дозволяє створити єдину систему обліку для різних аспектів діяльності. Система призначена для управлінського обліку, а для ведення бухгалтерського і податкового рекомендується придбати BAS Бухгалтерія, яку можна інтегрувати з цією конфігурацією.

Головними завданнями прикладного рішення BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях є:

 • автоматизація обчислення вартості кожної з наданих споживачам послуг відповідно до діючих тарифів, норм та умов, що впливають на результати обчислень;
 • коригування вартості кожної наданої споживачеві послуги за наявності пільг і субсидій у споживача;
 • реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих послуг з урахуванням пільг і субсидій;
 • визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню керуючій організації державними структурами, що компенсують витрати керуючої організації, пов'язані з наданням пільг і субсидій;
 • облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг з державними структурами, що компенсують витрати керуючої організації, пов'язані з наданням пільг і субсидій;
 • формування друкованих форм квитанцій на оплату споживачам послуг;
 • облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг;
 • облік отриманих грошових коштів від державних структур, що компенсують витрати керуючої організації, пов'язані з наданням пільг і субсидій;
 • аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з відповідальними державними структурами.

У конфігурації доступні функціональні опції:

 • особові рахунки;
 • прилади обліку;
 • нарахування і взаєморозрахунки;
 • запаси;
 • аварійно –диспетчерська служба;
 • паспортний стіл;
 • голосування споживачів послуг;
 • налаштування і адміністрування.

BAS ЗАРПЛАТА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ – автоматизує кадровий облік та заробітну плату на підприємствах різного масштабу відповідно до законодавства України.

Зручний інтерфейс, різноманіття аналітичних звітів та можливість налаштувати програму під власні потреби і специфіку діяльності роблять BAS Зарплата та управління персоналом ідеальною системою для ефективної роботи відділів кадрів та бухгалтерів, які займаються кадровими та зарплатними питаннями. В програмі є автоматична підготовка даних для формування проводок бухобліку з можливістю синхронізації з програмою BAS Бухгалтерія.

У конфігурації BAS ЗУП доступний функціонал:

 • облік та розрахунок заробітної плати;
 • обчислення податків та внесків з фонду оплати праці;
 • облік робочого часу співробітників;
 • облік персоналу та аналіз кадрового складу;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом.

BAS УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ СТАНДАРТ – стане надійним помічником для компаній, що управляють власним автопарком. Дає можливість автоматизувати диспетчеризацію перевезень та вести управлінський і оперативний облік в усіх супутніх ділянках.

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку рекомендується інтегрувати з програмами BAS Бухгалтерія, BAS КУП, BAS ERP.

Основні можливості конфігурації:

 • облік замовлень на автотранспорт, відстеження статусу виконання завдання;
 • виписка і обробка наступних подорожніх листів для легкового, вантажного та спеціального автотранспорту;

Всі алгоритми розрахунку нормативних витрат палива реалізовані відповідно до наказу міністерства транспорту. Рішення дозволяє вести облік витрати палива для автомобілів з необмеженою кількістю обладнання і причепів.

 • розрахунок виробітку в дорожніх листах за різними параметрами. Основні параметри (пробіг, вага вантажу, вантажообіг, час в наряді, в простої тощо) визначені у системі. Використовуючи довідники, можна налаштовувати будь –які довільні параметри виробництва та у подальшому аналізувати цю інформацію;
 • одночасний облік пального, придбаного за готівку, за талонами та за картками безготівкової оплати;
 • можливість завантаження довідника моделей транспортних засобів (більше 500 моделей) зі встановленими нормами витрат ПММ;
 • облік технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;
 • облік наданих послуг і виконаних робіт у розрізі замовників.

У конфігурації BAS УАТ Стандарт доступні опції:

 • транспорт;
 • послуги;
 • паливно –мастильні матеріали (ПММ);
 • ремонти і агрегати»;
 • склад;
 • персонал;
 • доходи і витрати;
 • управління взаєминами з клієнтами (CRM);
 • нормативно –довідкова інформація (НДІ);
 • адміністрування.

BAS ОРЕНДА ТА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ – програма автоматизує діяльність з надання об'єктів нерухомості в оренду та управління фондом об'єктів нерухомості. Вона надає можливість вести реєстровий облік об'єктів та їх експлуатацію.

Це ефективне рішення, що забезпечує вирішення завдань бухгалтерського, управлінського, юридичного та адміністративного обліку.

У конфігурації доступні такі функціональні опції, як:

 • ведення обліку діяльності декількох організацій;
 • складський облік;
 • облік банківських і касових операцій;
 • облік розрахунків з контрагентами;
 • облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • облік основного і допоміжного виробництва, облік переробки;
 • облік непрямих витрат;
 • облік заробітної плати і кадровий облік;
 • підтримка різних схем оподаткування – облік ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку;
 • налаштування параметрів управління нерухомістю і сервісних можливостей;
 • керування реєстром об'єктів нерухомості;
 • управління договорами оренди;
 • управління взаєморозрахунками з оренди;
 • управління експлуатацією об'єктів нерухомості;
 • стандартні бухгалтерські звіти та регламентована звітність;
 • вбудований блок сервісу FlyDoc.

BAS АГРО. БУХГАЛТЕРІЯ ЕЛЕВАТОРА, МЛИНА І КОМБІКОРМОВОГО ЗАВОДУ – сучасне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку та підготовки обов'язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що здійснюють сільськогосподарську діяльність і будь‑які інші види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (та субкомісію), надання послуг, виробництво тощо.

Конфігурація створена з урахуванням вимог галузевої специфіки комбінатів хлібопродуктів, елеваторів, мукомольних та комбікормових заводів і подібних підприємств.

Доступний функціонал:

 • ведення обліку діяльності декількох організацій;
 • складський облік;
 • облік банківських і касових операцій;
 • облік розрахунків з контрагентами;
 • облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • облік автотранспорту та сільгосптехніки;
 • облік основного і допоміжного виробництва, облік переробки;
 • облік виробництва (елеватор);
 • облік непрямих витрат;
 • облік відходів рослинництва;
 • облік роботи вагової;
 • облік розрахунків з власниками;
 • лабораторія підприємства;
 • внутрішній облік зерна, інвентаризація зерна;
 • облік заробітної плати і кадровий облік;
 • підтримка різних схем оподаткування – облік ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку та облікової політики Ін –АГРО;
 • стандартні бухгалтерські звіти та регламентована звітність;
 • вбудований блок сервісу FlyDoc.


Можливі інтеграції з BAS

 • Сервіс електронного документообігу.
 • Обмін з планшетами чи телефонами торгових представників.
 • Підключення торгівельного обладнання: сканери штрих –кодів, фіскальні реєстратори, принтери чеків та етикеток.
 • Підключення програмних РРО.
 • Інтеграції з:
 • Сайтом та маркетплейсами Rozetka, Prom.ua, Hotline;
 • Системами доставки Нова Пошта, Укрпошта, Delivery;
 • CRM системами Бітрікс24, АмоCRM, Creatio;
 • Інтернет телефонією – власною на базі Asterisk чи зовнішньою Binotel;
 • Чат –ботом на базі telegram, viber;
 • Відправка SMS.

Також можлива будь –яка інша інтеграція з BAS за умови існування відповідного програмного механізму підключення до сервісу через АРІ, COM чи передачу проміжних файлів.

автор
 • Діючий бухгалтер зі стажем більше 20 років та досвідом роботи на всіх дільницях обліку. Працювала на посадах головного бухгалтера та бухгалтера-експерта з консультування в програмі обліку.
*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.