спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 147

Що змінилося в законодавстві з березня 2021 року?

(оновлено 23.04.2021)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

2020 закінчився, але з самого початку 2021 вже маємо деякі новини про зміни у законодавстві, які стосуються податкового обліку і не тільки. Давайте розберемо що змінилося і як це впливає на життя бухгалтера.

Зміни в податкового обліку - 2021

Від 1 березня. Нові податкові накладні, кредитний ризик та пенсії

Від 1 березня вступив в силу наказ Мінфіну No 734 від 02.12.20 р, згідно якого:

 • наказом Мінфіну No 1307 від 31.12.15 р затверджена оновлена форма податкової накладної;
 • наказом Мінфіну від 28.01.16 р No 21 (далі - Наказ No 21) затверджені оновлені форми податкової декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
 • внесено уточнення в форму розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затверджену Наказом No 21.

Це означає, що починаючи з 01.03.21 р в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно ПН і/або РК, складені за новими формами. ПН і РК, складені за формами, які діяли до 01.03.21 року, не будуть прийматися до реєстрації. У програмах BAS та BAS форми будуть оновлені не раніше 9 березня.

Кредитний ризик

З 1 березня також вступили в силу окремі зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.16 р No 351. За новою постановою:

 • визначено формулу, за якою розраховується розмір кредитного ризику за спрощеним підходом за активами боржника - юридичної особи та фізособи;
 • встановлений порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника / контрагента за фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями за спрощеним підходом (постанова Правління НБУ від 01.02.21 р No 12).
Визначення розміру кредитного ризику

Окрім того, з початку березня скасовано нижнє цінове обмеження на балансує ринку електроенергії, що становило 55% від ціни на ринку «на добу вперед». Відповідні зміни внесені в абзац третій п. 10.11 розд. X Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.18 р No 307 (постанова НКРЕКП від 05.02.21 р No 189).

Пенсії

Щодо пенсійних виплат також є оновлення. Від 1 березня особам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячна пенсія з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи і т. п. (Далі - пенсія ) не досягає розміру середньої зарплати (доходу), що враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, встановлена щомісячна компенсація до 500 грн в межах зазначеного розміру.

Якщо після встановлення вищезгаданої компенсації розмір пенсії (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2 600, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальшого перерахунку пенсії, за постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.20 р No 849.

Від 2 березня. Про оренду землі та водного комплексу

З 2 березня уточнено порядок передачі в оренду водних об'єктів в комплексі з земельними ділянками. Відповідні зміни вже внесені, зокрема, в статтю 51 Водного кодексу:

 • водні об'єкти надаються в користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом в порядку, визначеному земельним законодавством. Право оренди земельної ділянки під водним об'єктом поширюється на такий водний об'єкт;
 • типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом затверджується Кабінетом Міністрів України. У договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом (далі - договір оренди) визначаються умови використання водних об'єктів, розмір орендної плати, строк дії договору оренди і т.п.;
 • за користування водним об'єктом орендар зобов'язаний сплачувати орендну плату за водний об'єкт і орендну плату за земельну ділянку під ним;
 • орендарі водного об'єкта зобов'язані надавати іншим водокористувачам можливість здійснювати спецводокористування, крім випадків, коли таке спецводокористування унеможливлює використання орендарем водного об'єкта для потреб, визначених у договорі оренди.
 • Спецводокористувачі мають право скидати оборотні води в орендовані водні об'єкти за умови перевищення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

Також деякі зміни торкнулися Закону від 06.10.98 р No 161-XIV «Про оренду землі»:

 • визначено зміст договору оренди та встановлено, що невід'ємною складовою такого договору є паспорт водного об'єкта;
 • орендодавцю надано право вимагати від орендаря: дотримання зобов'язання щодо охорони і поліпшення екологічного стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених режимами роботи, а також оформленням права користування гідротехнічними спорудами і права спецводокористування; своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку / за водний об'єкт;
 • орендар зобов'язаний в 5-денний термін після держреєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору оренди до відповідного податкового органу, а в разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ньому водним об'єктом - також відповідному територіальному органу Держводагентства.

Встановлено, що між сторонами договорів оренди водних об'єктів, договорів оренди земельних ділянок під водними об'єктами, укладених до 02.03.21 р, які не містять умови про розмір орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований водний об'єкт, або про розмір орендної плати за водний об'єкт, зобов'язані визначити такі умови до 02.03.22 р (Закон від 04.11.20 р No 963-IX).

Введені в обіг в період до 5 березня фасовані товари, які не відповідають метрологічним вимогам, встановленим наказом Мінекономрозвитку від 05.07.17 р No 969, дозволено надавати на ринку до закінчення терміну їх придатності.

План дій при надзвичайних обставинах, устаткування підвищеної небезпеки та правила використання електронних грошей

З 9 березня набуває чинності План дій при надзвичайних обставинах, пов'язаних з харчовими продуктами і кормами. Документом визначено заходи, які повинні невідкладно здійснюватися в разі, якщо такі корми і харчові продукти безпосередньо або через навколишнє середовище становлять загрозу для здоров'я людини та / або тваринного і цей загрозливий стан неможливо запобігти або її не можна усунути або зменшити до прийнятного рівня звичайними заходами. До Плану дій додається форма інформації про ініціювання вилучення і / або відкликання харчових продуктів і / або кормів, яку оператор ринку, щодо якого прийнято рішення про вилучення і / або відкликання харчових продуктів і / або кормів, повинен подавати територіальному органу Госпродпотребслужби (постанова КМУ від 03.02.21 р No 80).

З 11 березня застосовується перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.21 р No 77. Крім того, цією постановою внесено уточнення до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів , устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.11 р No 1107, в тому числі оновлена форма декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Встановлено, що декларації, видані до 11.03.21 р, діють до внесення змін до них.

З 11 березня застосовується Технічний регламент шумового випромінювання в навколишнє середовище від обладнання, яке використовується поза приміщеннями, затвердженого постановою КМУ від 04.12.19 р No 1186. З метою підтвердження відповідності одиниці обладнання вимогам даного техрегламенту виробник або його уповноважений представник повинен скласти декларацію про відповідність для кожного типу виготовленого обладнання згідно з приблизною структурі, встановленої в додатку 2 до техрегламенту. Передбачено, що подання на ринку і / або введення в експлуатацію обладнання, введеного в обіг до 11.03.21 р, не може бути заборонено або обмежено через його невідповідність усім або окремим вимогам даного техрегламенту. Органом державного ринкового нагляду для обладнання, яке використовується поза приміщеннями, призначена Держпраці.

До 15 березня банки - емітенти електронних грошей повинні розробити і подати в НБУ зміни в правила використання електронних грошей і привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.11.10 р No 481, зі змінами , внесеними постановою Правління НБУ від 11.09.20 р No 133, згідно з якими, зокрема:

емітент має право надавати своїм клієнтам такі фінпослуги по використанню електронних грошей: випуск і поширення електронних грошей; надання коштів поповнення електронних гаманців; обмінні операції; погашення та / або прийом електронних грошей в обмін на готівкові / безготівкові кошти; розрахунки за товари та переклади електронних грошей між користувачами-фізособами;

агенти на підставі договору, укладеного з емітентом, мають право надавати такі фінпослуги: поширення електронних грошей; надання коштів поповнення електронних гаманців; обмінні операції з електронними грошима; прийом електронних грошей в обмін на готівкові / безготівкові кошти.

Водійські посвідчення та торгівля цінними паперами

З 26 березня введені оформлення та видача національного і міжнародного водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - ТЗ), тимчасового реєстраційного талона ТЗ, зразки і технічний опис бланка яких затверджені постановою КМУ від 16.09.20 р No 844. При цьому національне і міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, тимчасовий реєстраційний талон ТЗ, видані до 26.03.21 р, діють протягом строку, на який вони були видані.

З 27 березня вступають в силу Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської і дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі - Вимоги, ЦБ). Торговці ЦП (в т. Ч. Їх філії та інші відокремлені підрозділи) зобов'язані дотримуватися дані Вимоги та інші нормативно-правові акти НКЦПФР, якими встановлено особливості здійснення операцій з фінансовими інструментами під час угод з придбання, припинення, переходу прав власності на фінансові інструменти.

Не пізніше 26.05.21 р торговці ЦП зобов'язані привести свою діяльність і внутрішні документи у відповідність з даними Вимогами (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р No 640).

З 27 березня вступають в силу Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку ЦП) - діяльності з торгівлі ЦП: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі - Вимоги). При цьому встановлено, що договори, укладені за участю торговців ЦП до 27.03.21 року, не потребують обов'язкового приведення у відповідність до Вимог до завершення терміну їх дії. У той же час такі договори не можуть бути продовжені на наступний термін без приведення їх у відповідність до Вимог. Договори на брокерське обслуговування, укладені торговцями ЦП до 27.03.21 р, в разі приведення їх у відповідність до вимог, встановлених Вимогами до генерального договору, який укладається між торговцем ЦП і клієнтом, вважаються генеральними договорами в розумінні даних Вимог (рішення НКЦПФР від 03.11 .20 р No 641).

З 27 березня припиняють дію:

 • Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі ЦП: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління ЦБ, затверджені рішенням ДКЦПФР від 12.12.06 р No 1449 (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р No 642);
 • Порядок і умови здійснення торговцем ЦП брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта, затверджені рішенням НКЦПФР від 06.11.12 р No 1584 (рішення НКЦПФР від 03.11.20 р No 643).

31 березня завершується реалізація експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва (далі - експериментальний проект), який здійснюється з 06.07.20 р відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 01.11.20 р No 559. За результатами реалізації експериментального проекту Мінцифри має відзвітувати Кабміну і подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до законодавства, зокрема до Закону від 17.02.11 р No 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (постанова КМУ від 25.11.20 р No 1174).

До 31 березня (починаючи з 1 лютого на період дії карантину) встановлено граничну ціну на природний газ за договорами поставки між побутовими споживачами і постачальниками, в тому числі постачальником «останньої надії», на рівні 6,99 грн за 1 м3 (з урахуванням ПДВ і плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точках виходу з ГТС) (постанова КМУ від 18.01.21 р No 25).

Для статті використано матеріал з сайту uteka.ua

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.