спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 147

Останні зміни в обліку основних засобів

(оновлено 05.11.2020)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

За 2020 рік багато що в обліку змінилося і тепер вимагає зовсім іншого оформлення, ніж було раніше. Встигати стежити за всім просто неможливо, тому ми підготували короткий перелік останніх змін в обліку ОС. Ми розберемо:

  • Новий ціннісний критерій ОС;
  • Зміни в амортизації ОС;
  • Амортизацію в період невикористання ОС.

Але для початку згадаємо, що основні засоби (ОС) ― це матеріальні активи, які платник податків використовує у своїй господарській діяльності, і вартість яких перевищує ціннісний критерій, але поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. Також ОЗ вважаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких становить понад один рік або операційний цикл, якщо він довший за рік.

Про те, як відображати основні засоби в BAS, ми описали в одній з наших попередніх статей.

Ціннісний критерій ОЗ

Ще з 23 травня в податковому кодексі почали діяти зміни, що стосуються основних засобів. Новий ціннісний критерій для ОЗ тепер становить 20 000 грн, тобто всі основні засоби, введені в експлуатацію після 22 травня 2020 року амортизуються одним з методів, вказаних в пункті 26 ПБО-7.

ОС вартість яких нижче 20 000 грн, враховуються, як малоцінні необоротні активи, їх вартість списується відповідно до пункту 7 положення бухгалтерського обліку.

Зміни в амортизації ОЗ

Пункт 26 ПБО-7 передбачає п'ять методів амортизації основних засобів:

  • прямолінійний;
  • метод зменшення залишкової вартості;
  • метод прискореного зменшення залишкової вартості;
  • кумулятивний метод;
  • виробничий метод.

Прямолінійний метод розраховує суму амортизації діленням вартості, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Річна сума амортизації визначається, як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.

Метод зменшення залишкової вартості розраховує річну норму амортизації у відсотках, як різницю між одиницею і результатом кореня ступеня кількості років використання об'єкта з результатом від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

За методом прискореного зменшення залишкової вартості річна норма амортизації розраховується, як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка розраховується, виходячи з терміну корисного використання об'єкта, і подвоюється.

При кумулятивному методі річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних кошти на суму числа років його корисного використання.

Виробничий метод передбачає розрахунок місячної суми амортизації, як добутку фактичного місячного обсягу продукції і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації розраховується діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних засобів.

Важливо знати, що платники податку на прибуток можуть змінити метод нарахування амортизації основних засобів з II - IV кварталу 2020 року на виробничий, якщо починали нарахування іншим методом.

Також варто відзначити, що прискорена амортизація дозволена, але не є обов'язковою по певним групам ОЗ протягом періодів з 1 січня 2020 по тридцять перше грудня 2030. Мінімальні терміни прискореної амортизації, визначені в бухобліку, використовуються незалежно від термінів амортизації.

Амортизація в період невикористання основних засобів

Згідно з пунктом 138.3.1 Податкового кодексу України, в період невикористання, амортизація на основні засоби не нараховується. Цей пункт дійсний, якщо ОЗ не використовувалися в зв'язку з модернізацією, консервацією, удосконаленням, добудовою або реконструкцією.

Як нарахувати та відобразити амортизацію в BAS, пропонуємо вам прочитати в нашій статті.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.