спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Нове про ЗЕД-договори і складанні первинних документів

(оновлено 09.06.2021)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Закон від 03.11.16 р № 1724-VIII (далі - Закон № 1724) зі скромною назвою «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг» вносить досить серйозні зміни в кілька базових Законів, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання .

Закон № 1724 набув чинності 03.12.16 р, але почне діяти через місяць. Врахуйте для роботи: всі зміни, внесені в Закон № 996, вводяться в дію з 04.01.17 р

Давайте подивимося, що саме змінилося і як це вплине на роботу суб'єктів господарювання.

Зміни, внесені до Законів № 959 та № 2709

ЗЕД-договір можна укладати в простій письмовій або електронній формі, а для послуг ― шляхом прийняття публічної оферти або виставлення рахунку (інвойсу).

Змінилося визначення ЗЕД-договору. Раніше це було матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів ЗЕД з іноземними контрагентами, спрямоване на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Тепер це домовленість про тих же діях (абзац тринадцятий ст. 1 Закону від 16.04.91 р № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність», далі ― Закон № 959). А домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, і є договором (ст. 626 Цивільного кодексу, далі ― ЦК).

Раніше була вимога про матеріальне оформленні угоди (в ст. 6 Закону № 959 і в Положенні про зовнішньоекономічні договори (контракти), затвердженому наказом Мінекономіки від 06.06.01 р № 201). Згідно з цими нормативними актами, ЗЕД-договір укладається в простій письмовій формі, якщо інше не встановлено міжнародним договором України або законом. Згідно з новим пом'якшеним формулюванням абзацу тринадцятого ст. 1 Закону № 959, договір вже не вимагає обов'язкового матеріального носія.

Відповідні зміни внесені в Закон від 23.06.05 р № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» (далі - Закон № 2709). Згідно з новою редакцією ч. 3 ст. 31 даного Закону, ЗЕД-договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин або юридична особа України, укладається у формі, передбаченої законом, незалежно від місця його укладення, якщо інше не встановлено міжнародним договором України. Раніше в цій статті також була передбачена обов'язкова письмова форма договору.

В якій формі укладається ЗЕД-договір?

Отже, згідно з оновленою редакцією ч. 2 ст. 6 Закону № 959, ЗЕД-договір ― крім традиційної простої письмової форми ― може бути також укладений:

  • в електронній формі (згідно зі ст. 639 ЦК і ч. 12 ст. 11 Закону від 03.09.15 р № 675-VIII «Про електронну комерцію», договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаними відповідно до вимог ст. 12 цього Закону, прирівнюється до письмового договору);
  • в разі експорту послуг (крім транспортних) - шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або іншим способом, зокрема шляхом виставлення рахунку (інвойсу), в тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.

Нагадаємо, що все це не нове. Спосіб укладення договору шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферта) і прийняття пропозиції другою стороною (акцепт) передбачений ст. 638 ЦК. Причому оферту може зробити кожна із сторін майбутнього договору (ч. 1 ст. 641 ЦК). Публічна оферта передбачає пропозицію укласти договір необмеженій кількості осіб. При цьому оферта повинна містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобов'язаною за договором в разі її прийняття. Акцепт другої сторони договору про прийняття оферти повинен бути повним і безумовним. Якщо особа, яка отримала оферту, в межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у оферті умов (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей і т. П.), Тобто підтвердило своє бажання укласти договір, це означає прийняття оферти (її акцепт), якщо інше не передбачено в самій оферті або не встановлено законом (ст. 642 ЦК).

Таким чином, норми Закону № 959 приведено у відповідність до чинного законодавства, що спростить процедуру укладення ЗЕД-договорів.

Форма угоди

Форма угоди повинна відповідати вимогам права, яке застосовується до змісту правочину. При цьому досить дотримати вимоги права місця укладання угоди, а якщо сторони правочину знаходяться в різних державах, - права місця проживання (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) того, хто зробив пропозицію, якщо інше не встановлено договором (нова редакція ч. 1 ст. 31 Закону № 2709).

Нагадаємо, що під постійним місцезнаходженням розуміється місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) суб'єкта господарювання (суб'єкта ЗЕД). А під постійним місцем проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року фізособою, яка не має інших місць проживання і знаходиться в цій державі не в зв'язку з роботою за договором (контрактом) (ст. 1 Закону № 959).

Уточнено, як підтвердити повноваження підписанта ЗЕД-договору

Згідно з новою редакцією ст. 6 Закону № 959, повноваження представника на укладення ЗЕД-договору можуть витікати з доручення (довіреності), установчих документів (раніше ― статутних документів), договорів та інших підстав, які не суперечать Закону № 959.

Джерело: “Баланс Клуб”

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.