спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

1С:Підприємство Бухгалтерія ред.2.0: виплачуємо та депонуємо зарплату

(оновлено 09.06.2021)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Ви вже перейшли на нову редакцію 1С:Підприємство Бухгалтерія ред.2.0 або тільки збираєтеся? У будь-якому випадку вам буде корисна інформація з нашої статті. Ознайомившись з нею ви навчитеся працювати з операціями по правильній видачі зарплатні і авансу в 1С:Підприємство Бухгалтерія ред.2.0 .

Види виплат по зарплатні

На чолі платіжних відомостей на видачу зарплати в першу чергу потрібно вказати вид виплат, який задає порядок і правила формування документа:

Види виплат по зарплатні
  1. "Чергова виплата" і "Чергова виплата з погашенням боргів" ― готуємося до видачі зарплати за поточний або минулі місяці
  2. "Аванс" ― формуємо видачу авансу в розмірі певних сум для кожного працівника. Тут виробляємо попередній розрахунок ПДФО та ЄСВ на суми виплат. За замовчуванням аванс розраховуємо методом "від зворотного"
  3. "Аванс за попередньою розрахунком" ― формуємо авансові виплати за попередньою розрахунку за перші півмісяця. Тут також проводимо попередній розрахунок ПДФО та ЄСВ на суми, які будемо виплачувати
  4. "Депоненти" ― готуємо до виплаті не видані раніше суми
  5. "Дивіденди" ― відповідно готуємо до видачі дивіден

Також в "видах виплат" можемо створювати міжрозрахункові виплати (наприклад ― одноразові премії) крім всіх перерахованих вище виплат.

Готівковий розрахунок із зарплати з працівниками підприємства

В 1С:Підприємство виплата зарплати через касу проводиться документом "Відомість в касу". На основі цієї відомості вводимо документ "Видатковий касовий ордер" і реєструємо видачу по всім працівникам даного документа.

виплата зарплати через касу

Завдяки обробці "Виплата зарплати видатковими ордерами" можна створювати комплект видаткових касових ордерів (далі - ВКО) для видачі зарплати для кожного окремо взятого працівника. У формі даної обробки нам потрібно вказати платіжну відомість, записати потрібну інформацію до статті руху грошових коштів і дату формування ВКО. У табличному розділі обробки відзначаємо працівників, для яких повинні бути сформовані ВКО.

депонована зарплата в 1с

Якщо потрібно сформувати комплект ВКО, то натисніть на кнопку "Створити документи" і він сформується автоматично. А для проведення цих ВКО ― натисніть на "Провести документи".

Безготівковий розрахунок із зарплати з працівниками підприємства

В 1С:Підприємство виплата зарплати через банк проводиться документом "Відомість в банк". Для цього у працівників повинні бути особові рахунки, на які буде перераховуватися зарплата. Вони повинні бути вказані в "Особових рахунках співробітників по зарплатних проектах" в розрізі договорів з банком.

Коли нам потрібно сформувати зарплатну відомість 1С:Підприємство в банк ― заповнювати суми виплат можна як за окремим зарплатним проектом, так і без його обліку (тобто за всіма особовими рахунками працівників). На основі банківської відомості можна ввести документ "Списання з банківського рахунку" і сформувати видачу зарплати за всім списком працівників в даному документі.

Безготівковий розрахунок із зарплати

Виплати і списання з депонента

Невиплачена раніше зарплата реєструється в документі "Депонування зарплати"

Депонування зарплати

Документ депонування зарплати формується на основі "Відомості в касу". Відомості автоматично заповнюються при натисканні на клавішу "Заповнити по залишкам невиданої заробітної плати". Документ створює проводки по відображенню депонентів в бухгалтерському обліку і з нього формується друкована форма реєстру депонованих сум.

При обліку депонованої зарплати дотримуйтесь наступної послідовності дій:

  1. Насамперед вводимо документ "Відомість в касу"
  2. У разі видачі по окремим касовими ордерами формуємо ордера по працівникам, які отримали зарплату.
  3. На основі відомості вводимо документ "Депонування зарплати". У ньому потрібно залишити тих працівників, які ще не отримали зарплату.
  4. Після вищезгаданого на основі "Відомості в касу" вводимо ВКО на видачу за відомістю.

Для видачі депонованої зарплати потрібно сформувати документ "Відомість в касу" або "Відомість в банк" з видом виплати "Депоненти". Суми раніше не виданих виплат списують після закінчення терміну документом "Списання депонентів в доходи організацій". Про інших операціях з розрахунку зарплати детально розповідаємо на курсі Використання прикладного рішення Бухгалтерія 8

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.