спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 141

Облік дебіторської заборгованості в "BAS 8. Бухгалтерія для України"

(оновлено 10.02.2021)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Перш, ніж перейти до розгляду операцій, пов'язаних з дебіторською заборгованістю в в конфигурации “Бухгалтерія для України”, ред 2.0., зупинимося на основних поняттях і особливості відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку.

1. Що таке дебіторська заборгованість

Методології обліку дебіторської заборгованості присвячено "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", в якому визначена дебіторська заборгованість як сума заборгованості підприємству юридичних і фізичних осіб грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, що виникла на певну дату.

Залежно від термінів погашення заборгованість може бути поточною або довгостроковій.

Поточна дебіторська заборгованість виникає в ході одного операційного циклу і буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу. Чи не погашена на дату Балансу поточна дебіторська заборгованість буде відображена в розділі Балансу "Оборотні активи". Для ілюстрації наведено фрагмент "Балансу (Звіту про фінансовий стан)" за формою № 1:

Що таке дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена в період понад 12 місяців з дати балансу. Відображення в Балансі довгострокової заборгованості залежить від того, чи планується протягом 12 місяців з дати балансу її погашення. Якщо таке погашення планується, то довгострокову заборгованість переводимо в поточну і відображаємо її в Балансі як поточну. Якщо це не планується, то заборгованість буде відображена в складі необоротних активів:

  • в рядку 1040 "Довгострокова дебіторська заборгованість" Балансу за формою № 1:
    Прострочена дебіторська заборгованість рядок балансу
  • в рядку 1090 "Інші необоротні активи" в Балансі за формою № 1-м:
    Рядок 1090

2. Сумнівна і безнадійна дебіторська заборгованість в бухгалтерському обліку

У господарській діяльності підприємства нерідко бувають ситуації, коли дебіторська заборгованість стає простроченою, і виникає сумнів в її погашенні. Для коректного відображення в обліку ситуації, що виникла підприємство переводить таку заборгованість в сумнівну і формує резерв сумнівних боргів, що відображає в обліку проводкою: Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги" Кт 38 "Резерв сумнівних боргів".

Згідно розрахованого резерву поточна заборгованість відбивається в Балансі за чистою реалізаційною вартістю, яка становить різницю між сумою поточної дебіторської заборгованості та сумою резерву сумнівних боргів.

УП(С)БО 10 сказано, що поточна дебіторська заборгованість переходить в стан безнадійної, якщо виконується одна з умов: є впевненість про її неповернення або закінчився термін позовної давності.

При цьому в обліку будуть виконані наступні операції:

  • заборгованість буде списана або за рахунок резерву сумнівних боргів: Дт 38 Кт 36,37, або відразу на витрати Дт 944 Кт 36, 37;
  • одночасно зі списанням заборгованість відображається за позабалансовим рахунком 071 "Списана дебіторська заборгованість". На позабалансі вона числиться в протягом трьох років з дати її визнання на випадок можливого стягнення заборгованості з боржника. Якщо по закінченню зазначеного терміну це не представляється можливим, то заборгованість остаточно списується з рахунку 071.

3. Відображення дебіторської заборгованості в BAS

Змоделюємо операції з обліку дебіторської заборгованості в "BAS" на базі конфігурації "Бухгалтерія для України", ред. 2.0.

Станом на 30.09.2020 у контрагента "Покупець" поточна заборгованість перед нашим підприємством склала 366 042,40 грн.

Облік дебіторської заборгованості

що відображено в Балансі за 9 місяців в оборотних активах:

Відображення в Балансі в оборотних активах

Для нашого прикладу припустимо, що при підготовці до річної звітності комісія з інвентаризації вивчила стан заборгованості, про що склала "Акт інвентаризації розрахунків".

Акт інвентаризації розрахунків

Документ знаходиться в розділі "Продажі" - "Розрахунки з контрагентами" - "Акт інвентаризації розрахунків". Аналогічний документ доступний і в розділі "Покупки":

Документ знаходиться в розділі Продажі

Після аналізу фінансового стану дебітора виник сумнів в можливості погашення заборгованості, тому було прийнято рішення сформувати резерв сумнівних боргів на повну суму боргу.

Операцію оформимо вручну (розділ "Операції" - "Бухгалтерський облік" - "Операції, введені вручну"), заповнивши табличну частину документа наступним чином:

Резерв сумнівних боргів

Виконані в програмі дії станом на 31.12. поточного року знайшли своє відображення в Балансі:

Резерв сумнівних боргів в балансі

і в Звіті про фінансові результати:

Резерв сумнівних боргів в Звіті про фінансові результати

Якщо з часом сумнівна дебіторська заборгованість перейде в статус безнадійної, то списання такої заборгованості відображаємо документом "Коригування боргу" з видом операції "Списання безнадійної заборгованості":

Коригування боргу

Документ "Коригування боргу" знаходиться в розділах "Покупки" або "Продажі" - група "Розрахунки з контрагентами". У шапці документа вибираємо дебітора і заповнюємо табличну частину документа на закладці "Дебіторська заборгованість" по залишками взаєморозрахунків:

Де знаходиться документ Коригування боргу

На закладці "Рахунки" зверніть увагу на рахунок списання дебіторської заборгованості. Якщо раніше був створений резерв сумнівних боргів, тоді слід вказати один із субрахунків рахунку 38. У нашому випадку це субрахунок 381 "За заборгованості за товари, роботи, послуги":

Рахунок списання дебіторської заборгованості

Якщо списання заборгованості відбувається без сформованого раніше резерву, тоді рахунок списання вказуємо 944 "Сумнівні та безнадійні борги".

Приклад проводок при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву на малюнку:

Проводки при списанні безнадійної дебіторської заборгованості

За допомогою звіту "Оборотно-сальдова відомість по рахунку" переконаємося, що резерв списаний в повній сумі:

Оборотно-сальдова відомість по рахунку

Операцією, введеної вручну, віднесемо списану заборгованість на позабалансовий рахунок 071 "Списана дебіторська заборгованість":

Рахунок 071 Списана дебіторська заборгованість

Зверніть увагу, що в даній статті описаний механізм відображення дебіторської заборгованості лише в бухгалтерському обліку і в конфігурації "BAS.Бухгалтерія для України". Для вивчення механізмів списання дебіторської заборгованості, створення резерву сумнівних боргів у податковому обліку зверніться до законодавчих документів і розділами ПКУ з цього питання.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.