спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Табель обліку робочого часу в "Управління торговим підприємством"

(оновлено 19.08.2020)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Ця стаття присвячена питанням заповнення табеля обліку робочого часу в конфігурації "Управління торговим підприємством для України".

1.Облік робочого часу

У зв'язку з тим, що в конфігурації передбачено створення первинних документів по невихід співробітників на роботу, на розсуд підприємства можливі такі варіанти обліку відпрацьованого часу.

Один з них ― це створення первинного документа із зазначенням днів невиходу і причини без додаткового заповнення табеля. Використовувані документи наведені на малюнку нижче:

як вести табель обліку робочого часу в 1с

Другий - це заповнення табеля вручну без ведення первинних документів про невиходи. При включеному інтерфейсі "Повний" табель знаходиться в меню "Документи" ― "Розрахунок зарплати" ― "Облік часу" ― "Табель обліку робочого часу організації".

табель обліку робочого часу 1с

При заповненні табеля використовуйте умовні позначення, які наведені в "Класифікаторі використання робочого часу" (інтерфейс "Повний" ― "Довідники" ― "Класифікатори").

де в 1с знайти табель обліку робочого часу

І третій варіант ― це створення первинних документів, а після ― заповнення табеля з урахуванням інформації, відображеної в первинному документі.

Більш докладно зупинимося саме на третьому варіанті, так як він найбільш часто використовуємося підприємствами в роботі.

Розглянемо, яким саме документом необхідно відобразити невихід в залежності від причини відсутності працівника на робочому місці, а також на період перебування працівника у відрядженні.

Створення документів показано в конфігурації "Управління торговим підприємством», якщо вибрано інтерфейсі "Повний". Всі первинні документи, про які йтиметься далі, знаходяться в розділі "Документи" ― "Розрахунок зарплати". Табелі сформовані у вигляді звіту в меню "Звіти" ― "Розрахунок зарплати".

На момент створення первинних документів і заповнення табелів обліку робочого часу виробничий календар і графіки роботи на поточний рік повинні бути вже заповнені.

2. Невихід в зв'язку з відпусткою за свій рахунок

Використаэмо документ "Невихід і одноразові виплати в організаціях ". Цей документ слід вводити до формування документа "Нарахування зарплати працівникам організацій". .

Заповнюємо табличну частину документа. Вкажемо в ній працівника та вид розрахунку "Відпустка за власний рахунок". Вид розрахунку виберемо з плану видів розрахунку "Нарахування". Заповнюючи інформацію по співробітнику, вкажемо період, протягом якого він був у відпустці без збереження заробітної плати. Поставимо позначку в полі "Фактично відбулося". Після цього проведемо документ. Цим же документом слід скористатися для відображення невиходу співробітників на роботу в разі прогулу або простою з вини працівника.

ведення табеля обліку робочого часу в 1с

Переконаємося, що в табелі обліку робочого часу по співробітнику Сидоров за дні відпустки за свій рахунок стоїть позначка "НА", що відповідає умовному позначенню для відпустки без збереження заробітної плати.

як заповнити табель обліку робочого часу в 1c

3. Відображення невиходу в зв'язку з черговою відпусткою

У разі, якщо працівнику надано черговий тарифну відпустку, його слід оформити за допомогою документа “Нарахування відпустки працівникам організації”. Заповнюючи документ, слід звернути увагу на групу "Параметри розрахунку". В поле "Вид документа" вказуємо "Відпускні". У табличній частині вказуємо вид нарахування "Відпустка черговий" і його період. Цим же документом ми відображаємо будь-які види оплачуваних відпусток: навчальні, додаткові і т.д.

де в 1с табель обліку робочого часу

Перевіримо заповнення табеля обліку робочого часу з урахуванням наданого співробітнику відпустки:

складання табеля обліку робочого часу в 1с

4. Невихід на роботу через хворобу

Відображення тимчасової непрацездатності оформляють за допомогою документа "Нарахування за лікарняним листком". Інформація в табель обліку робочого часу потрапляє з табличній частині "Розрахунок" згідно зазначеного періоду хвороби:

документ табель обліку робочого часу 1с

Для відображення лікарняних в табелі використовують умовне позначення "ТН", яке призначене для тимчасової непрацездатності. Переконуємося, що саме так відзначені дні невиходу працівника через хворобу.

як скласти табель обліку робочого часу в 1с

5. Відображення в табелі днів відряджень

Якщо співробітник виконує свої обов'язки не за основним місцем трудової діяльності в зв'язку з відрядженням, тоді інформація в табель потрапить з документа "Оплата за середнім заробітком". Заповнюючи документ, вкажемо вид розрахунку "Відрядження" і період перебування у відрядженні:

Відображення в табелі днів відряджень

Переконуємося, що в табелі саме в ці дні у співробітника вказані дні перебування у відрядженні, які позначені умовною символом "ВД".

період перебування у відрядженні

Дотримання цих простих правил заповнення первинних документів для різних випадків невиходу працівника на роботу дозволяють вірно формувати табель обліку робочого часу. Інформація про відпрацьований час буде використана при нарахуванні оплати праці співробітникам, тому її коректне заповнення вкрай важливо, щоб уникнути помилок.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.