спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

Розподіл постійних загальновиробничих витрат в BAS

(оновлено 19.08.2020)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

При веденні звітів виробництва, кожен бухгалтер рано чи пізно зустрічається з проблемою розподілу витрат. Аби зрозуміти як саме вести облік витрат в BAS, давайте розберемо цю функцію програми на прикладах.

Розпочнемо з теорії. За П(С)БО16 “Витрати” повний обсяг змінних загальновиробничих, прямих та розподілених постійних загальновиробничих затрат відноситься до складу виробничої собівартості продукції, послуг і робіт.

Постійні загальновиробничі затрати розподіляються з урахуванням показників діяльності компанії за нормальної потужності виробництва. Для розподілу використовується норматив постійних загальновиробничих витрат на завчасно вибрану підприємством одиницю бази розподілу.

Норматив = Сума нормальних постійних ЗВВ
База розподілу при нормальній виробничій потужності

Розподілені постійні загальновиробничі затрати розраховуються як добуток розрахованого нормативу і фактичної бази розподілу. Їх відносять в дебет рахунку 23 “Виробництво” на підставі проводки Дт 23 Кт 91.

Нерозподілені загальновиробничі затрати списуються у собівартість реалізації продукції, послуг і робіт проводкою Дт 90 Кт 91.

Розподіл ЗВВ в Бухгалтерія ред. 2.0

Розглянемо, як реалізовано механізм розподілу постійних загальновиробничих затрат у конфігурації Бухгалтерія для України (ред.2.0) на прикладі придбаних послуг з охорони. Всі скріншоти зроблено у цій програмі.

В довідник “ Статті витрат” у групу “ Загальновиробничі витрати” додамо запис стосовно постійної витрати: на це вказує відмітка у полі “Постійна витрата”.

За гіперпосиланням перейдемо в регістр відомостей “Методи розподілу непрямих витрат організацій” для внесення інформації щодо бази розподілу витрати. Для нашого прикладу оберемо спосіб розподілу за прямими витратами.

У регістр відомостей “Показники при нормальній потужності” (доступ до регістру через “Головне меню” ― “Усі функції” ― “Регістри відомостей”) додамо інформацію про параметри розподілу постійних ЗВВ:

  • Період : для коректного формування собівартості виробництва слід вносити показники щомісячно
  • База розподілу: у нашому прикладі сума прямих витрат при нормальній потужності організації
  • Сума постійних витрат при нормальній потужності
  • Спосіб розподілу: показник бази розподілу, який може бути в грошовому або натуральному вимірі залежно від обраної бази. Наприклад, для прямих витрат ― у грошовому вимірі, для обсягу випуску ― у натуральному.

Документом “Надходження товарів і послуг” відобразимо придбання послуг з охорони вартістю 1800 грн., що віднесені до постійних витрат.

Суми фактичних прямих витрат та суми прямих витрат по номенклатурним групам за обраним підрозділом отримаємо з оборотно-сальдової відомості за субрахунком 231 “Основне виробництво”

Використаємо ці дані для розподілу постійних загальновиробничих витрат у нашому прикладі:

Норматив = 2000 = 0.285417...
7000

Розподілені постійні загальновиробничі витрати: 4588,73 * 0,285714 =1311,07 грн.

Розподілені постійні ЗВВ Нерозподілені постійні ЗВВ
1311,07 (Дт 23 Кт 91) 1800-1311,07=488,93 (Дт 90 Кт 91)
Розподіл між номенклатурними групами Розподіл між номенклатурними групами
1311,07*3059,15/ 4588,73=874,04 1311,07*1529,58/ 4588,73=437,03 488,93*3059,15/ 4588,73=325,96 488,93*1529,58/ 4588,73=162,97

Розподіл витрат відбувається у регламентному документі “Закриття місяця”. Проаналізуємо проводки, сформовані цим документом.

Переконуємося, що суми розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат у документі співпадають з розрахунковими даними.

Ілюстративний відео-урок до цієї статті можна переглянути за посиланням.

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.