спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua

1С:Підприємство Бухгалтерія ред.2.0: Враховуємо основні засоби

(оновлено 09.06.2021)

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Облік основних засобів (далі ― ОЗ) в новій редакції 1С : Підприємство Бухгалтерія 8.3 ― тема дуже популярна в бухгалтерських колах. У даній статті приділимо час інвентаризації ОЗ, а також правильності відображення накопичення витрат на ремонт і модернізацію. Порядок обліку розглянуто на прикладі конфігурації 1С:Підприємство Бухгалтерія ред.2.0

Групове додавання ОЗ в новій редакції

У довіднику "Основні засоби" знаходиться інформація про ОЗ, які не будуть змінені протягом будь-якого проміжку часу. Ця інформація також не буде залежати від нюансів роботи конкретного підприємства при постановці його на облік.

Всю інформацію про ОЗ, які використовуються в організації, можна подивитися в розділі "Довідники" ― "ОЗі НМА" ― "Основні засоби".

Щоб додати до довідник "Основні засоби" інформацію про групи об'єктів одного типу ОЗ, які відрізняються виключно за інвентарними номерами, існує спецформа, яка викликається кнопкою "Групове створення ОЗ" на формі списку самого довідника.

У формі додавання по групах потрібно задати наступне:

 • групу для нових елементів
 • код початку нумерації елементів довідника, які будуть додаватися
 • кількість елементів, які будуть створюватися
 • ім'я елемента довідника
форма групового додавання основних засобів

Щоб оперативно заповнювати табличний розділ док-тов в 1С:Підприємство об'єктами одного типу з одними і тими ж назвами ― скористайтеся кнопкою Заповнити в командній панелі табличній частині документа".

При виборі конкретної одиниці з групи об'єктів одного типу в табличній частині док-та ― ця частина заповнюється всіма об'єктами, у яких зазначена аналогічна найменування, як у вже зазначеного об'єкта. Цей сервіс існує для груп об'єктів, де сервіс додавання коду до найменування відключений.

Для аналізу названої вище інформації і друку заявлених паперових форм існують такі звіти:

 • Інвентарна книга ОЗ
 • Відомість амортизації ОЗ
модернізація і ремонт

Відображаємо модернізацію і ремонт в ред. 2.0

Коли починаються роботи по модернізації ОЗ вводиться документ "Зміна стану ОЗ". Цей док-т не виробляє нарахування витрат і, при цьому, не змінюється ціна ОЗ. Документ тільки свідчить про сам факт виконання робіт.

Якщо на період модернізації ОЗ припинено нарахування амортизації, то необхідно:

 • поставити галочку "Чи впливає на нарахування амортизації"
 • зняти галочку "Нараховувати амортизацію"
Закінчення модернізації ОЗ

Закінчення модернізації ОЗ (або ремонту) відображається док-том "Модернізація і ремонт основних засобів". Цей док-т існує для фіксації модернізації та поточного ремонту. На чолі док-та, в поле “Об'єкт будівництва”, необхідно вказати сам будівельний об'єкт, де накопичилася сума витрат на поліпшення. На закладці “Основні засоби” в табличному розділі задається список засобів, які були модернізовані.

список засобів, які були модернізовані

Сума витрат, яка накопичена на поліпшення, заповнюється в авторежимі, якщо натиснути кнопку “Розрахувати суми”. Вона буде розподілена між конкретно зазначеними ОЗ. Сума розподіляється в авторежимі, якщо натиснути кнопки "Заповнити" ― "Для списку ОЗ".

При модернізації є можливість змінити облікові налаштування ОС. Наприклад можна збільшити експлуатаційний період ОС, а також встановити нові розрахункові настройки для амортизації.

Витрати на поточний ремонт будуть визнані витратами періоду і матимуть вплив на фін.результат.

Існує 3 способи визначення аналітики і рахунку витрат в ред. 2.0:

 1. Витрати відносять на ті ж витратні напрямки, куди і амортизацію ОЗ, які знаходяться на ремонті. Витратні рахунки і аналітики будуть визначені способом відображення амортизаційних витрат, які вказані для ОС, що знаходяться на ремонті.
 2. У док-ті ставиться галочка "Використовувати загальний спосіб відображення витрат". Способи вибираються з "Способів відображення витрат по амортизації" і вказуються в док-ті.
 3. У розділі "Спосіб відображення витрат по амортизації", де буде визначена аналітика віднесення витрат, в обов'язковому порядку заповнюється "Стаття витрат на поліпшення ОЗ". На дану статтю відносять витрати на ремонт в поточному місяці.
Спосіб відображення витрат по амортизації

Як розібратися в обліку основних засобів
і без помилок виконувати подібні операції в ред. 2.0 можна дізнатися тут:

Проводимо інвентаризацію основних засобів

Головні цілі інвентаризації ОЗ:

 • виявлення наявності ОЗ за фактом
 • перевірка на відповідність даних бух.учёта за кількістю ОЗ
 • перевірка на відповідність даних бух.учёта за ціною ОЗ
 • наявність таких об'єктів за фактом в кількісному і ціновому вираженні, а також в подальшому відображенні в обліку

У документі "Інвентаризація ОЗ" проводиться введення даних по інвентаризації в Інфобази.

Інвентаризація ОЗ

У табличний розділ на вкладці "Основні засоби" вводять інформацію про ОЗ обраного підрозділу і організації. Якщо натиснути кнопку "Заповнити" інформація буде заповнена в авторежимі за обліковими даними. На вкладці "Комісія" вводять інформацію про підстави проведення інвентаризації та членах її комісії.

Дані док-та "Інвентаризація ОЗ" в податковому та бух. обліку НЕ будуть відображені.

За підсумками інвентаризації можна буде провести наступні операції:

 • Списати ОЗ, за якими визначено недолік. Ціну ОЗ, які будуть списані, відносять на винних осіб. У разі відсутності таких осіб або суд відхилив утримання з них штрафу, плата за відсутні ОЗ потрібно списати на витрати (в програмі док-т "Списання ОЗ"). У док-ті "Переміщення ОЗ" можна змінити місцезнаходження ОЗ, за якими було виявлено надлишок в одному підрозділі, а в іншому виявлено недолік.
 • Ввести в експлуатацію ОЗ, за якими визначено надлишок по інвентаризаційним підсумками. Подібного роду ОЗ, по правильності ведення бух. обліку, будуть оприбутковані за поточною ринковою ціною. Далі вони будуть віднесені на фін.результат підприємства у вигляді позареалізаційних доходів. У програмі для цього використовується док-т "Введення в експлуатацію ОЗ", вид операції "За результатами інвентаризації".
*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.