спілка автоматизаторів бізнесу оренда програм автоматизації

+38(093) 170-70-00 

sale@aktiv.ua


Бухгалтерський облік в Україні

 • Підключайтеся до онлайн-навчання та отримуйте найактуальніші знання для роботи бухгалтером з нуля!
 • На курсі ви опануєте всі навички, потрібні для роботи в цій сфері, та зможете самостійно вести бухгалтерський та податковий облік підприємства. Після закінчення курсу отримаєте сертифікат, який підтвердить ваші знання.
Які навички отримаєте на курсі бухгалтерського обліку
 • Дистанційна форма навчання
 • Тривалість курсу ― 20 годин
 • Тривалість вебінарів — 7 годин
 • 30 годин корисних матеріалів
 • Термін навчання і доступу до навчальних матеріалів ― 3 місяці
 • Власний кабінет студента
 • Чат для обговорення питань з кожної теми
 • Допоміжні матеріали — презентації, конспекти, робочий зошит (скачуються та друкуються)
 • Консультації з викладачем
 • Сертифікат про успішне закінчення навчання
Хочу навчатися

Кому підійде курс

Для бухгалтерів

Бухгалтерам
що хочуть підвищити кваліфікацію, актуалізувати знання та отримати відповіді на спірні питання від експерта в сфері бухобліку.

Для інших спеціалістів

Новачкам в бухобліку
які планують перекваліфікуватися і розпочати бухгалтерську кар’єру.

Для приватних підприємців

Приватним підприємцям
які збираються вести облік самостійно.

Як відбувається навчання

1

Проходите онлайн-тестування до початку курсу для визначення свого рівня знань.

2

Отримуєте доступ до бази з електронними матеріалами й опрацьовуєте їх самостійно.

3

Консультуєтесь з викладачем через внутрішній чат, якщо виникають питання.

4

Проходите тестування після кожного модуля, щоб отримати доступ до наступного.

5

Складаєте фінальний тест у кінці курсу, щоб побачити свій прогрес в навчанні.

Програма курсу

Тема 1. Облікова політика (ОП)
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Головне призначення ОП
 • Принципи послідовності ОП
 • Модифікації ОП
 • Елементи ОП
 • Наслідки перегляду ОП
 • Тест
Тема 2. Облік грошових коштів та дебіторської політики
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Кругообіг оборотного капіталу
 • Форми безготівкових розрахунків
 • Порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства
 • Типова кореспонденція, рахунок № 30, № 31
 • Причини виникнення Дебіторської заборгованості (ДЗ)
 • Види ДЗ
 • Умови визнання ДЗ активом
 • Резерв сумнівних боргів: методи розрахунку
 • Облік резерву сумнівних боргів
 • Рахунки для обліку ДЗ
 • Списання безнадійної ДЗ
 • Завдання
 • Тест
Тема 3. Облік кредиторської заборгованості (КЗ)
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Коли виникає КЗ
 • Умови визнання зобов'язання
 • Види КЗ
 • Концепція вартості грошей в часі
 • Відображення в Балансі КЗ
 • Рахунки для обліку КЗ
 • Відображення на рахунках
 • Просрочена КЗ
 • Списання безнадійної КЗ: оформлення
 • Списання КЗ
 • Завдання
 • Тест
Тема 4. Облік основних засобів (ОЗ)
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Групи ОЗ
 • Умови визнання ОЗ активом
 • Строки експлуатації ОЗ
 • Первісна вартість ОЗ
 • Моделі обліку ОЗ
 • Переоцінка ОЗ
 • Амортизація ОЗ
 • Вибуття ОЗ
 • Відображення в звітності ОЗ
 • Тест
Тема 5. Облік запасів
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Класифікація запасів
 • Умови визначення запасів активом
 • Первісна вартість включає витрати
 • Оцінка вибуття запасів
 • Оцінка на дату балансу
 • Відображення в звітності запасів
 • Тест
Тема 6. Облік Фінансових інвестицій та Фінансових інструментів
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Класифікація Фінансових інструментів
 • Визнання Фінансових інструментів
 • Первісна оцінка Фінансових інвестицій
 • Оцінка на дату балансу Фінансових інвестицій
 • Облік хеджування справедливої вартості
 • Визнання Фінансових інструментів
 • Завдання
 • Тест
Тема 7. Облік доходів
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Групи визнаних доходів
 • Умови визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів)
 • Відображення в звітності доходів
 • Цільове фінансування
 • Тест
Тема 8. Облік витрат
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Витрати звітного періоду
 • Групи визнаних витрат
 • Усі витрати підприємства
 • Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)
 • Загальновиробничі витрати
 • Розподіл витрат за виробничою потужністю
 • Відображення в звітності витрат
 • Тест
Тема 9. Облік відстроченого податку на прибуток
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Визначення
 • Звітність
 • Тест
Тема 10. Підготовка та подання фінансової звітності (ФЗ)
 • Нормативно-правове забезпечення
 • Фінансова звітність
 • Елементи ФЗ
 • Звітний період
 • Склад звітності для звітування за національними положеннями
 • Склад звітності
 • Тест
Тема 11. Підсумковий тест

4 500 грн

Розпочати навчання

Наталія Остапюк

Наталія Остапюк

Викладач курсу бухгалтерського обліку

 • Професор, доктор економічних наук.
 • Сертифікований аудитор з 2005 року.
 • Лауреат конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету банківської справи НБУ (м.Київ)» за підсумками 2013/2014 рр.
 • Автор і співавтор навчальних посібників і підручників, навчально-методичних видань і професійних статей у фахових виданнях з обліку і аудиту.
 • Експерт-практик з досвідом роботи в органах Державного казначейства України, викладання семінарів для бухгалтерів і аудиторів.
 • Стаж науково-викладацької діяльності — 17 років.

Контакти

*/

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв'яжеться з вами,
а поки ми пропонуємо дізнатися про важливі моменти роботи в BAS Бухгалтерія КОРП.