спілка автомазитароії бізнесу оренда програм автоматизації

sale@aktiv.ua

Акції

ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ «1С ОНЛАЙН» И АКТИВИРОВАТЬ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Нет учетной записи?

Зарегистрироваться

Ваша заявка принята!

Наш менеджер перезвонит в ближайшее время.

Онлайн-курс "Бухгалтерський облік в Україні"

Курс бухобліку допоможе вам з нуля опанувати базові навички для роботи бухгалтером. Після освоєння основ бухгалтерського обліку Ви зможете розуміти та впевнено вести облік, розраховувати податки і нараховувати зарплату. Дивіться вебінари, спілкуйтесь з викладачем, виконуйте домашні завдання та дізнайтесь наскільки Ви стали кращі після фінального тестування.


”бухоблік

Що ви отримаєте на курсі бухгалтерського обліку?

Електронні навчальні матеріали
двома мовами, що включають власні видання та конспекти лекцій
Тести та практичні завдання
для засвоєння матеріалу, які перевіряє та коментує викладач
Фірмовий сертифікат
що підтверджує закінчення курсу та підвищення Вашої кваліфікації
Порівняльну характеристику
своїх знань на початку і під кінець курсу на базі тестувань

Почніть онлайн-навчання бухобліку зараз

 • Термін навчання ― 3 місяці
 • Тривалість курсу ― 60 годин
 • Онлайн-форма навчання
 • 90 днів доступу до навчальних матеріалів
 • Власний кабінет студента
 • Презентації та відео-інструкції
 • Консультації з викладачем
 • Фірмовий сертифікат
 • Конспекти лекцій і зошити в форматі PDF
 • Близько 50 годин лекцій та вебінарів

3 800 грн

Програма курсу

Модуль 1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова і значення

 • Поняття бухгалтерського обліку
 • Господарські засоби підприємства та джерела їх формування.
 • Бухгалтерський баланс.
 • Рахунки бухгалтерського обліку (поняття, структура рахунків та їх види) та система подвійного запису. План рахунків бухгалтерського обліку.
 • Облікове відображення процесів діяльності підприємства.
 • Облік процесу придбання засобів виробництва.
 • Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції.
 • Облік процесу реалізації.
 • Взаємозв’язок між балансом та рахунками бухгалтерського обліку.

Модуль 2. Розрахунки з покупцями та постачальниками

 • Поняття доходу, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, грошових засобів та їх еквівалентів, готівки в касі, поняття попередньої оплати отриманої та виданої – згідно з П(С)БО.
 • Поняття первинних документів; документооборот на підприємстві. Обов’язкові реквізити документів.
 • Акти звірок – з покупцями, постачальниками, банківськими установами.
 • Операції в іноземній валюті – переоцінка балансів в іноземній валюті, результати переоцінки валюти.
 • Поняття сумнівної дебіторської заборгованості, розрахунок резерву під дебіторську заборгованість.
 • Поняття ліміту каси, інкасація.
 • 1С:Підприємство – поняття та приклад ОСВ по рахунку (в розрізі покупців/постачальників з урахуванням валюти, в розрізі видів доходів), поняття та приклади картки рахунку; поняття та приклад аналізу рахунку.

Модуль 3. Облік основних засобів

 • Визначення основних понять, класифікація та оцінка основних засобів – згідно з П(С)БО. Поняття МШП.
 • Надходження ОЗ – придбання, внесок до статутного капіталу, безоплатне отримання. Вивчення супроводжуючих первинних документів, вивчення проведень.
 • Амортизація ОЗ, методи амортизації. Вивчення проведень.
 • Порядок обліку ремонту та поліпшення (модернізації) ОЗ в бухгалтерському обліку. Вивчення супроводжуючих первинних документів, вивчення проведень.
 • Списання, переміщення основних засобів. Вивчення супутніх первинних документів, вивчення проводок.
 • Інвентаризація основних засобів.

Модуль 4. Облік нематеріальних активів

 • Визначення та оцінка нематеріальних активів згідно П(С)БО.
 • Амортизація НМА, методи амортизації.
 • Надходження НМА: придбання, внесок до статутного капіталу.

Модуль 5. Облік виробничих запасів, витрат виробництва та готової продукції

 • Поняття запасів, первинне визнання та оцінка, оцінка вибуття запасів, оцінка запасів на дату балансу.
 • Первинні документи з обліку запасів. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проведень з придбання запасів, списання запасів у виробництво.
 • Бухгалтерський облік витрат на виробництво.
 • Облік готової продукції.
 • Види витрат – адміністративні, виробничі, витрати на збут.

Модуль 6. Облік зобов'язань по позиках

 • Поняття і облік короткострокових кредитів (в тому числі витрат за відсотками).
 • Поняття і облік довгострокових кредитів (в тому числі витрат за відсотками).
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, приклади кредитних договорів.

Модуль 7. Облік витрат на заробітну плату

 • Поняття штатного розпису.
 • Облік витрат на заробітну плату за категоріями персоналу – адміністративний персонал, виробничий персонал і т.д.
 • Облік податків, пов'язаних із заробітною платою. Короткий огляд податків, методика розрахунку, вивчення проводок.

Модуль 8. Фінансовий результат

 • Віднесення витрат підприємства на фінансовий результат.
 • Визначення прибутку (збитку) в бухгалтерському обліку.

Модуль 9. Короткий огляд форм звітності

 • Основні принципи підготовки.
 • Баланс (звіт про фінансовий стан) – основні статті, елементи.
 • Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід – основні статті, елементи.
 • Звіт про рух грошових коштів – методи побудови, основні статті, елементи.
 • Звіт про власний капітал – основні статті, елементи.

Модуль 10. Податки

 • ПДВ, базові методи обліку та розрахунків, поняття податкового зобов'язання та податкового кредиту. Поняття ПДВ накладної та декларації з ПДВ.
 • Податок на прибуток, базові методи обліку та розрахунків.

Контрольна робота

Як проходить дистанційне навчання?

До початку курсу Ви проходите онлайн-тестування для визначення власного рівня знань.
Отримавши доступ до бази з електронними матеріалами, Ви опрацьовуєте їх самостійно.
Якщо виникають питання, Ви можете проконсультуватися з викладачем через внутрішній чат.
В кожному модулі є домашні завдання та тестування, які перевіряє та коментує викладач.
Під кінець курсу Ви пишите контрольну роботу з фінальним тестом, що порівнює ваши знання з початковими.

Залишайте заявку та починайте навчатися!

ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ «1С ОНЛАЙН» И АКТИВИРОВАТЬ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Контакти

ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ? ЗАДАЙТЕ ЇХ НАШОМУ МЕНЕДЖЕРУ

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер зв’яжеться з Вами найближчим часом.

ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ «1С ОНЛАЙН» И АКТИВИРОВАТЬ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ «1С ОНЛАЙН» И АКТИВИРОВАТЬ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП

*придумайте пароль, который будете использовать для входа

Ваша заявка прийнята!

Наш менеджер передзвонить найближчим часом.

*/
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку